ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Små får ta smällen

  • Dan Brännström. Foto: Oskar Omne

De minsta företagen får ta den största smällen med de nya 3:12-reglerna som ska dra in 5 miljarder kronor.

Men delägare i revisorsjättar, advokatfirmor och Icabutiker kan dra en suck av lättnad.

2016 startades det drygt 70 000 företag, enligt myndigheten Tillväxtanalys.  Majoriteten av dem kommer att misslyckas och sluta i en konkurs eller vilande bolag.

För den enskilde individen innebär det en stor risk.

”Det är vanligt att företagare i uppstartsfasen väljer att inte ta ut lön själv. De drabbas inte sällan om det händer något genom att socialförsäkringssystemet är oförmånligt om de drabbas av olycka eller sjukdom”, säger Petter Hetta som är advokat specialiserad på obeståndsrätt på Kaiding advokatbyrå.

Företagarnas vd Günther Mårder håller med.

”Under de här åren är många dessutom utskjutna från socialförsäkringssystemet, då de inte har kunnat ta ut lön och inte har någon upparbetad sjukpenninggrundande inkomst”, säger Günther Mårder som pekar på att bara ett av tre företag kan ta ut utdelning.

”Det är dåliga odds”, säger han.

För den som har ett aktiebolag är dessutom dörren till försörjningsstöd och a-kassa stängd, påpekar han.

”Det skapar en skevhet.”

”Hela vårt system är uppbyggt kring en norm där man ska vara tillsvidareanställd mellan klockan åtta och fem.”

Förslaget påverkar totalt 386 000 delägare i 295 000 företag. Men Petter Hetta och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström är rörande överens om det nya förslaget till 3:12-regler som är tänkt att gälla från 2018 framför allt slår hårdast mot de små bolagen.

”De som tar de största personliga riskerna får de största försämringarna”, säger Petter Hetta och efterlyser ett system där företagare möter enklare regler än i dag.

”Det är framför allt försämringen av förenklingsregeln, som tre av fyra av landets fåmansföretagare använder sig av, i kombination med skärpta krav på löneuttag till många gånger orimligt höga nivåer och den höjda skattesatsen som gör att det här blir väldigt tufft för landets många småföretag”, säger Dan Brännström.

Vilken grupp får betala större delen av de 3 miljarder staten tar in på kapitalskattehöjningen?

”Allt talar för att det är de små som får stå för kalaset”, säger Dan Brännström.
Att det är många företag som tvingas ta stora risker bekräftas inte minst vid en genomläsning av remissvaren på förslaget till ny 3:12–lagstiftning.

”Jag tog en stor risk när jag 2008 sa upp mig från ett välbetalt jobb, tog ett privat lån för att täcka mina levnadsomkostnader och pantsatte huset för företagets checkkredit”, skriver Fabian Fridholm vars managementkonsultföretag sysselsätter sju personer och omsätter 46 miljoner kronor.

”I mitt fall, liksom för många andra, så var hela familjens ekonomi och trygghet satt på spel”, skriver Lars Nordström som driver ett företag inom sms-tjänster med tre anställda.

”Jag gick ifrån en säker anställning i industrin där jag kunde tjäna över 50 000 kronor per månad, till en osäker tillvaro där jag i dag kanske tjänar 10 000 per månad, kanske ingenting”, skriver Anders Petersson som sysselsätter fyra personer i sitt bolag som tillverkar metrologiska mätinstrument och som hoppas på förmånliga 3:12-regler den dagen löneutrymmet ökar.

Samtidigt var det en annan kategori företag som kunde dra en lättnadens suck när förslaget kom i höstas.

”De riktigt stora drakarna – de största revisionsbyråerna, advokatbyråerna, Icahandlarna och andra – tar enskilt ingen större risk men får inte så mycket sämre bestämmelser med det nya förslaget”, säger Petter Hetta.

”De kan fortsätta ta ut väldigt stora belopp till en låg beskattning. Jag tror att de är ganska nöjda med det förslag som ligger. Att de stora bolagen inte klagar måste bero på att de tycker att det blev bättre än de hade vågat hoppas på”, forsätter han och får medhåll av Dan Brännström.

Är det en slump eller är det avsiktligt?

”Jag förutsätter att det är avsiktligt, men vi blev överraskade av det här utfallet.”
Om motivet bakom utdelningarna är att företagare tar stora risker, tar man ut skatten på rätt företag då?

”Om man vill åstadkomma fler jobb och tillväxt så är det fel grupp man slår emot. Det är de små företagen som skapar de nya jobben”, säger Dan Brännström.

”Vi behöver drivkrafter för att folk ska gå in i den här svåra ekvationen för att ta risker och skapa såväl tillväxt som jobb”, säger Günther Mårder.

Tyck till