ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Skärpta skatteregler oroar tjänstebilägare

  • Magdalena Andersson. Foto: TT

Regeringen vill införa en ny förmånsmodell för tjänstebilar. Men förslaget riskerar skapa problem för både företagen och deras anställda, enligt Skatteverket.

På fredagen deltog 170 personer på Di:s konferens Framtidens tjänstebil. Och det finns mycket att ta hänsyn till, såväl miljöaspekter som ekonomi och komfort. Föga förvånande hamnade de skattetekniska frågorna i fokus, med tanke på det omdiskuterade bonus malus-systemet som regeringen vill införa.

Regeringen föreslår där att fordonsskatten inte längre ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet, utan utgöra en egen post för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare. Om regeringen får sin vilja igenom träder ändringarna i kraft den 1 juli nästa år.

”Det kommer att bli svårare för företagen och arbetsgivaren att förutse ett förmånsvärde på förhand, eftersom att man inte vet exakt vad fordonskatten blir”, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Fordonsskattens värde förändras i sin tur genom det nya systemet, där köpare av nya bilar som släpper ut mycket koldioxid får betala extra hög fordonsskatt de första tre åren.

Yngve Gripple medger att det nya systemet blir administrativt betungande för Skatteverket, med tanke på att fordonskatten bestäms av en helt annan myndighet, Transportstyrelsen. Tjänstebilarna i Sverige fortsätter samtidigt öka och i dagsläget har ungefär 270.000 anställda rätt till bilförmån.

”En annan utmaning är att skatten ska bestämmas utifrån varje enskild bil, inte generellt för olika bilmodeller”, säger han.

Ekonomistyrningsverket har i en prognos tidigare i vår pekat på att beskattningen av tjänstebilar är alltför förmånlig, med ett skattebortfall på uppemot 2 miljarder kronor per år.

Med det som motivering har regeringen föreslagit att trängselskatten i Göteborg och Stockholm inte ska ingå i förmånen, utan beskattas från marknadsvärdet – tvärtemot tidigare. Ändringen föreslås gälla redan från den 1 januari 2018.

Yngve Grippe fastlår därför att det blir ännu viktigare för förmånstagare att fylla i körjournaler framöver.

”Det är också viktigt för företagen att vidta åtgärder om den anställde slarvar. Annars kan det uppfattas som att det är okej att köra privat”, säger han och uppmuntrar till krav på återbetalning, löneavdrag eller slopade förmåner vid uppenbart fusk.

Tyck till