ANNONS:
Till Di.se
Di:s guide till bostadsmarknaden

Så mycket kräver bankerna att du ska kunna betala i ränta

  • Foto: TT

I bankernas mardrömsscenarion kan bolånetagare åka på över 20.000 kronor extra i räntekostnader varje månad – något som varje ny låntagare måste kunna betala. Dagens industri har ringt runt till bankerna och frågat vilken bolåneränta som de kräver att bolånetagare ska klara av. Så här ser det ut i din bank.

Räntorna befinner sig nere i källaren, men bankerna räknar ändå med att bolånetagarna ska klara av betydligt tuffare tider.

Lägst krav har Danske Bank, som räknar med att låntagaren ska klara en bolåneränta på 6 procent (bankerna brukar kalla detta räntekrav för kalkylränta). SBAB, SEB och Swedbank räknar med att kunden klarar 7 procent i ränta medan Handelsbanken kräver 7,5 procent.

Tuffaste banken är Nordea som kräver att bolånetagaren klarar 8 procent i ränta.

”Vi har haft den här modellen i tio år och den har visat sig fungera väl över tid”, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

Om Nordeas mardrömsscenario slår in och bolåneräntan stiger till 8 procent innebär det rejält mycket högre kostnader för kunderna med stora lån. En person med fem miljoner kronor i rörligt bostadslån har i dag i genomsnitt 1,6 procent i bolåneränta, det vill säga en månatlig räntekostnad på 4.667 kronor. Om räntan går upp till 8 procent betyder det att räntekostnaden per månad stiger till 25.583 kronor – en ökning med över 20.000 kronor per månad.

För en person med två miljoner kronor i lån ökar räntekostnaderna med nästan 8.000 kronor – från 1.867 kronor per månad till 9.783 kronor per månad – om Nordeas mardrömsscenario slår in.

Bankernas kalkylräntor på 6-8 procent är betydligt högre än dagens räntenivåer och få bedömare spår att räntan stiger till de nivåerna inom överskådlig framtid. Enligt SBAB, som tillsammans med Nordea är de enda svenska bankerna som gör offentliga prognoser på sin bolåneränta, kommer räntan på tre månaders rörligt bolån att klättra över 5 procent först i slutet av 2021.

Men Michael Skytt poängterar att Nordea inte räknar med en bolåneränta på 8 procent, snarare handlar det om att stresstesta kunden.

”Vi tar höjd för en bolåneränta på 5,5 procent, vilket är en normalränta historiskt sett. Resten är en buffert så att kunden ska klara av oförutsedda utgifter, till exempel att ränteavdraget trappas ned”, säger han.

Enligt Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, är nivån på bankernas kalkylräntor nödvändig.

”Det är inte särskilt sannolikt att boräntan går upp till exempelvis 8 procent de närmsta åren. Men personer som i dag tar ett lån på tre, fyra eller fem miljoner kronor kommer inte att hinna amortera särskilt mycket på lånet på tio år – och om tio år är det ingen som har en aning om vad räntan ligger på”, säger han.

Arturo Arques anser snarare att många bolånetagare, framför allt de som köper bostadsrätt, har för små marginaler.

”Om bolåneräntan går upp till 8 procent är det inte bara privatpersoner som får högre räntekostnader. Även bostadsrättsföreningarna, speciellt de i nyproduktioner med stora lån, får högre räntekostnader och det räknar inte alla banker med när de gör den här kalkylen”, säger han.

Utöver kalkylräntan måste bolånetagare klara av att amortera. Sedan i fjol är låntagare tvingade att amortera med 2 procent per år till en belåningsgrad på 70 procent och därefter med 1 procent per år till en belåningsgrad på 50 procent.

Bankerna använder sina kalkylräntor i en ”kvar-att-leva-på-kalkyl” från Konsumentverket som har tagit fram schablonkostnader för ett hushåll. Låntagare ska kunna klara av att betala räntor samt amorteringar och ha tillräckligt kvar att leva på baserat på de schablonkostnaderna.

Finansinspektionen skriver i sin senaste bolånerapport, som publicerades i början av april, att svenska hushåll klarar av att betala högre räntor men att det riskerar att få en negativ påverkan på konsumtionen. Om hushållen tvingas dra åt svångremmen kan i sin tur få negativa konsekvenser som lägre tillväxt.

Det är möjligt för bankerna att bevilja lån även om kunden inte klarar av kalkylräntan.
”Vi är inte helt fyrkantiga men det måste motiveras. Det kan handla om att kunden har andra tillgångar, att det är ett tillfälligt lån då bostaden ska säljas på grund av dödsfall i familjen eller liknande”, säger Michael Skytt.

Jämför bolåneräntor – snittränta från 1,25% (extern tjänst)

Tyck till