ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Så lönsam är din Ica-butik

Icas lönsamhet är unikt hög och för enskilda butiker kan marginalerna ligga över 10 procent.
Det visar Di:s sammanställning av resultaten för 1.200 Icabutiker.
”De har en väldigt framgångsrik affärsmodell”, säger Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef på HUI Research.

Med cirka 1.300 butiker och en marknadsandel på drygt 50 procent är Ica överlägset störst på den svenska livsmedelsmarknaden.

Men Icas struktur, där varje butik utgör ett enskilt aktiebolag, gör det svårt att får en klar bild hur lönsamt Ica egentligen är.

De enskilda handlarna äger driften av butiken medan den börsnoterade Icagruppen i den svenska delen främst är en grossist som samordnar inköpen och delar av marknadsföringen för butikerna.

Icagruppens rapport som presenterades på onsdagen visar alltså bara en del av verksamheten – och lönsamheten.

En unik sammanställning av resultaten för omkring 1.200 Ica-butiker som Di tagit fram ger en inblick i hur extraordinärt lönsamt Ica-konceptet är.

Rörelsemarginalen i butiksledet uppgick under det senaste räkenskapsåret till 3,4 procent.

Tillsammans med rörelsemarginalen för Icagruppens verksamhet i Sverige, som uppgick till 4,7 procent under 2016, ger det en rörelsemarginal för hela kedjan på cirka 6,5 procent*.

Som jämförelse redovisade marknadstvåan Axfood, med huvuddelen av butikerna integrerade i koncernen, en rörelsemarginal på 4,4 procent i tisdagens rapport.

Även i en internationell jämförelse så sticker Icas lönsamhet ut. Brittiska Tesco och franska Carrefour redovisar marginaler klart under 3 procent. Den framgångsrika amerikanska detaljhandelsbjässen Walmart ligger på 5 procent.

”De har varit skickliga på att nå ut och jobbar väldigt professionellt och decentraliserat. Samtidigt är det en väldigt koncentrerad marknad”, säger Sven-Olov Daunfeldt på HUI Research.

Flera forskare lyfter fram marknadens karaktär som en förklaring till Icas dominans och lönsamhet.

Stora avstånd och gles befolkning gör det dyrt att bygga upp ett distributionsnät. Skalfördelarna är stora och håller internationella konkurrenter borta, trots att lönsamheten hos Ica-handlarna kan se lockande ut.

”Att de inte etablerar sig här beror nog på att kalkylen inte håller. De skulle behöva köpa en befintlig aktör för att få fäste”, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Även om nischade lågpriskonkurrenter som Netto och Lidl gjort inbrytningar i landet söderifrån är processen långsam.

”Det finns en hög tröskel för att ta sig in i ett nytt land”, konstaterar Christian Jörgensen, utredare vid Agrifood, ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU.

De nya konkurrenterna tycks inte heller ha satt några spår i Icas lönsamhet.

De senaste tio åren har Icagrupens lönsamhet tvärtom ökat stadigt. Mellan åren 2006 och 2015 steg Ica Sveriges rörelsemarginal från 3,5 procent till 5 procent.

Butiksledet ligger inte långt efter. För jämförbara butiker, det vill säga butiker verksamma under hela perioden 2006-2015, ökade rörelsemarginalen från 2,7 procent till 3,8 procent.

Det samlade rörelseresultatet för dessa butiker har nästan fördubblats på tio år.

Under samma period har det skett en omfördelning av butiksbeståndet från små till stora butiker.

Sedan 2006 har 130 butiker i de mindre butiksformaten lagts ned. Samtidigt har 30 stycken nya Ica Maxi öppnat.

Det är också de större butikerna som har den högsta genomsnittliga lönsamheten.

För Ica Maxi ligger rörelsemarginalen på 4,1 procent och bland de större butikerna är det inte ovanligt med rörelsemarginaler över 6 procent. Högst lönsamhet bland jättebutikerna har Maxi i Jönköping med 7,8 procent.

I de 600 småbutikerna i konceptet Ica Nära spretar lönsamheten mest.

En skicklig handlare med rätt läge kan nå tvåsiffriga marginaler. Exempelvis har Ica Nära på Råsundavägen i Solna norr om Stockholm en rörelsemarginal på 12,1 procent – den högsta noteringen i hela sammanställningen.

Samtidigt kämpar många mindre butiker med lönsamheten. Ulrika Åhström-Person är fjärde generationens handlare och ägare av Ica Åhströms Livs i Råda, Värmland.

Med en marginal på 1,5 procent känner hon inte igen sig i bilden av den guldkantade tillvaron som Icahandlare.

”Maxi är ju i en egen division. Många av oss är lokala entreprenörer som arbetar jättemycket för en normal lön”, säger hon.

Trots framgångarna med Maxikonceptet så är Närabutikerna viktiga för Icas framgång. I 285 av landets 290 kommuner finns en Icabutik.

”Ica skulle inte vara så starka utan den täckning det innebär med nästan 700 mindre butiker runt om i landet”, konstaterar Ulrika Åhström-Persson.

https://infogr.am/sa_gar_det_for_din_icabutik

 *Rättelse: I en tidigare version av denna artikel uppgavs felaktigt att den samlade rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent, rätt är 6,5 procent. Di beklagar misstaget.

 

>

Källa:Valu8 ägardatabas (www.valu8.se)

Tyck till