ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Så köper och säljer fondproffsen

  • Foto: Jesper Frisk/Colourbox

Varken Industrivärden eller Investor är särskilt omtyckta av fondproffsen som säljer av aktier i bolagen. Dock köper de tungt i Nordea och Swedbank enligt Di:s sammanställning.

 

Di har via fondtjänsten Morningstar gjort ett urval av de svenska aktiefonder med bäst avkastning de senaste fem åren (samtliga fonder klassas som aktivt förvaltade). Därefter har fondernas köp och försäljningar den senaste månaden kartlagts via ägartjänsten Holdings.

Kartläggningen visar att fondproffsen dumpat Wallenbergfamiljens investmentbolag Investor den senaste månaden. Totalt har aktieposter till ett värde av 483,4 miljoner kronor sålts i Investor. Dock har fonderna också köpt aktier för 147,9 Mkr. Men netto uppgår försäljningarna ändå till drygt 336 Mkr den senaste månaden.

Investor har under 2017 börjat att redovisa marknadsvärdet på de onoterade bolagen, till exempel Mölnlycke. Tidigare har investmentbolaget endast redovisat bokfört värde, vilket oftast är betydligt lägre än marknadsvärdet. Sedan årsskiftet har Investors aktie klättrat med nästan 13 procent.

På andra plats bakom Investor som den mest sålda aktien återfinns ett annat klassiskt maktbolag: Industrivärden, där fondproffsen sålt aktier för strax över 220 Mkr.
Fondproffsen verkar ha en större tro på banksektorn, framför allt Nordea och Swedbank. I Nordea har fonderna köpt för totalt 668,8 Mkr. Räknas försäljningarna bort uppgår nettoköpen till drygt 565 Mkr i värde.

Även verkstadsbolaget Trelleborg verkar för närvarande åtnjuta ett högt förtroende. Totalt har fyra olika fonder köpt aktier för strax över 100 Mkr den senaste månaden.

De senaste åren har varit tuffa för Ericsson med vikande försäljning och en aktiekurs som havererat. Problemen har fortsatt under 2017, något som Di rapporterat om, och bland annat har ledningen bytts ut. Men vissa av proffsen försöker nu att fånga den fallande kniven. Tre olika fonder har köpt aktier i Ericsson för totalt 227,6 Mkr den senaste månaden.

Koll på hur hög sparränta du kan få? Jämför här (extern tjänst)

Statistik från Fondbolagens förening visar att det var ett nettoutflöde på 6,8 miljarder kronor ur aktiefonder i mars. Under första kvartalet 2017 uppgår dock nettoinflödet i aktiefonder till 10,2 miljarder kronor.

En annan brasklapp värd att nämna är att utlåning av aktier för blankning registreras som försäljningar.

https://infogr.am/sa_har_fondproffsen_agerat

Tyck till