ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Så blir yrkeslivet som fastighetsmäklare

  • Foto: TT

Bilden av fastighetsmäklaryrket som glamouröst och välbetalt fortsätter att locka unga talanger. Men hur stor är sannolikheten att bli miljonär? Di reder ut hur mycket en fastighetsmäklare tjänar och hur det blåser i branschen.

I slutet av 2016 fanns det 6.918 fastighetsmäklare registrerade i Sverige, enligt Fastighetsmäklarinspektionen. Det är den högsta siffran någonsin och av dessa är 46,2 procent kvinnor.

Fredrik Flodin, fastighetsmäklare på Erik Olsson, är ny i yrket och en av dem som har sökt sig till branschen för utmaningarnas skull.

”Jag är förtjust i utmaningen det innebär att förmedla bostäder så att mina säljare får så mycket betalt som möjligt, samtidigt som även köparna är nöjda med sitt köp. Som mäklare med provisionslön finns det dessutom en direkt koppling mellan min prestation, uppskattning från kunderna och materiell belöning”, säger han.

Han är långt ifrån ensam om att se fördelarna med provisionslönen och många ser chansen att tjäna stora pengar på kort tid. Mäklarsamfundets senaste medlemsundersökning från 2016 visar dock att osäkerheten kring inkomsten är en av yrkets absolut största baksidor, enligt mäklarna själva.

Samma undersökning visar att hela 58 procent av mäklarna har en ren provisionslön som varierar från månad till månad. Endast 13 procent av dem uppger att de har en lön som består av både provision och fast lön medan övriga har fast lön eller annan typ av ersättning, enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning.

”Det är tufft för hela mäklarkåren samtidigt som det har sin charm. Det ställer höga krav på individen, kompetensen och noggrannheten som en mäklare måste visa prov på. Har jag inte engagemanget, trovärdigheten och säljkompetensen så blir det svårt och den utmaningen gillar jag”, säger Fredrik Flodin.

Och statistiken visar att det finns fog för uppfattningen om att det går att tjäna stora pengar på relativt kort tid.

Hälften av fastighetsmäklarna har en årsinkomst mellan 300.000-500.000 kronor och 32 procent uppger att de tjänar mellan 500.000 kronor och 1 Mkr per år, enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning, som också visar att 4 procent kammar hem över 1 Mkr på ett år. Det motsvarar drygt 277 av de fastighetsmäklare som fanns registrerade i slutet av 2016.

Inte helt överraskande finns majoriteten av de som tjänar mest bland de som har mellan fyra och tio år i yrket, när en stor andel fortfarande har en lön som enbart baseras på provision. Enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning har dock ingen mäklare med mindre än fyra år i yrket en årsinkomst på över 1 miljon kronor.

För att gå i täten i löneligan gäller det att jobba hårt och, förutom osäkerheten kring inkomsten, pekas de långa arbetsdagarna ut som yrkets främsta baksida, enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning. Att ständigt arbeta eller finnas tillgänglig för spekulanterna på bekostnad av familj och vänner kan vara påfrestande, enligt Fredrik Flodin.

”Tidigare kunde jag inte föreställa mig hur många arbetstimmar som krävs för att nå toppen av mäklarkåren, även om jag förstod att det krävdes mycket. Glädjen som en framgångsrik mäklare får från både köpare och säljare varje vecka är det som motiverar oss till att fortsätta”, säger han.

Lönen och utmaningarna verkar sporra och statistiken visar att det är fler fastighetsmäklare som börjar än slutar i yrket. Under 2015 uppgick antalet avregistreringar till 458, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med föregående år, enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning. Samtidigt uppgick antalet nyregistreringar till 531 under 2015.

Det speglar också andelen antagna studenter som mellan 2010-2015 har varierat mellan 530 och 630 stycken.

Den som funderar på att utbilda sig till fastighetsmäklare bör ha hög arbetskapacitet och känsla för affärer, enligt Fredrik Flodin.

”Börja följa duktiga mäklare i tidigt skede, redan när du studerar, gör praktik och följ med ut i hetluften. Fråga alltid om du inte förstår eller om du vill veta hur mäklaren du lär dig av tänker”, säger han.

https://infogr.am/loneformer_for_maklare

https://infogr.am/arsinkomster_for_fastighetsmaklare

Yrkestiteln fastighetsmäklare är inte skyddad i lag, men branschreglerna är många och hårda. Di har tidigare rapporterat om att antalet anmälningar av fastighetsmäklare slog rekord under 2016 och för att upprätthålla mäklarnas kunskaper skickar Fastighetsmäklarförbundet årligen ut ett prov med tio kunskapsfrågor som deras medlemmar måste svara på. Om de inte klarar testet, som kräver minst åtta rätt för att nå godkänt, får de en utbildning i de frågor som de inte klarade. Sedan får de göra om ett nytt test. Gör testet här.

Tyck till