ANNONS:
Till Di.se
3:12-reglerna

S och MP i storbråk om 3:12-reglerna

  • Magdalena Andersson och Rasmus Ling. Foto: TT/Montage

Förslaget på nya 3:12-regler skapar en djup spricka i regeringen. Det hårt pressade Miljöpartiet försöker nu stärka sin småföretagarprofil och kräver att delar av förslaget dras tillbaka. Men finansministern viftar bort MP-kritiken och går istället till hårt angrepp mot näringslivets skatteplanering.

Förslaget på en omfattande reformering av de så kallade 3:12-reglerna, som innebär nästan 5 miljarder i höjda skatter, har fått Företagarsverige att gå i taket.

Kritiken från såväl branschorganisationerna som oppositionen har varit massiv. På torsdagen kunde Di avslöja att även Miljöpartiet tar avstånd från flera bärande delar av förslaget. Trots att förhandlingar pågår inom regeringen mellan S och MP gick partiets skattepolitiska talesperson Rasmus Ling ut och sa att de nya reglerna skulle slå alldeles för hårt mot landets småföretag.

”Genomförs förslaget fullt ut skulle det drabba många viktiga mindre företag, det skulle få alldeles för stora konsekvenser”, säger han.

Men finansminister Magdalena Andersson var på torsdagen påtagligt irriterad och avfärdade helt Rasmus Lings utspel.

”Jag tror inte det var Miljöpartiet utan en riksdagsledamot i Miljöpartiet som hade synpunkter på det här förslaget”, säger hon.

Han säger själv att han talar för Miljöpartiet – gör han inte det?
”Det har jag väldigt svårt att se. Det här är diskussioner som förs på finansdepartementet och det är jag och Per Bolund som arbetar fram hur vi ska gå vidare.”

Vad det i själva verket är frågan om är en öppen strid mellan de två regeringspartierna. Och Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Jonas Eriksson säger till Di att Rasmus Ling visst uttalar sig för Miljöpartiet.

”Rasmus Ling är den i Miljöpartiet som uttalar vår skattepolitiska linje. Han har det mandatet från riksdagsgruppen”, säger Jonas Eriksson.

MP har lidit svåra nederlag sedan inträdet i Rosenbad och hamnat helt i skymundan av Socialdemokraterna.

Men med ett och ett halvt år kvar till valet är man redo att höja konfliktnivån för att stärka det egna partiet.

Torsdagens besked från Rasmus Ling – precis som den tidigare MP-kritiken mot Ilmar Reepalus välfärdsutredning – ligger i linje med MP-ledningens strategi att stärka partiets småföretagarprofil.

”Det här är en är jätteviktig symbolfråga där partiet tydligt tar strid för småföretagens intresse”, säger en MP-källa till Di.

Magdalena Andersson är tydlig med att hon och regeringen ännu inte tagit ställning till 3:12-förslaget och att man på finansdepartementet nu analyserar frågan. Samtidigt placerar hon in de nya 3:12-reglerna i ett större sammanhang och menar att näringslivet genom omfattande skatteplanering, inte minst i bolagsstyrelser, tydligt visar att det krävs en reformering.

”Det handlar om människor som har väldigt höga inkomster som utnyttjar 3:12-reglerna och lägger sina styrelsearvoden i bolag istället för att ta ut det som inkomst för att på så sätt undvika beskattning”, säger hon.

”Näringslivet förstör ju för sig själva när man utnyttjar regler på det här sättet.”

Hon anser att alla som nu oroar sig för 3:12-reglerna borde fundera över vad de ökade klyftorna riskerar att leda till och vad en ”politisk backlash” skulle innebära för näringslivet.

”Självklart är det så att när man startar ett eget företag och tar en risk är det klart att man ska kunna få en utdelning”, säger hon och fortsätter:

”Men de som sitter och har styrelsearvoden, de tar ingen risk. De ägnar sig bara åt inkomstomvandling och använder de här reglerna på ett sätt som sticker i ögonen och ökar klyftorna i samhället.”

Enligt Rasmus Ling finns det flera delar i det nya 3:12-förslaget som Miljöpartiet inte kan acceptera. Han lyfter särskilt fram den så kallade förenklingsregeln, som innebär att taket för inkomster som får beskattas som kapitalinkomst sänks från 160.000 till 100.000 kronor.
Till detta kommer förslaget att höja skatteuttaget på delägares kapitalinkomster från 20 till 25 procent samt de höjda lönekraven för att få ta ut kapitalbeskattade inkomster.

”Lägger man ihop de här förslagen får det väldigt stora effekter och som parti anser vi inte att man kan gå fram med alla de här tre delarna”, säger han.

Tyck till