ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Richard Bråse: Akta dig för Ratos

Bokslutssäsongens mest väntade utdelningssänkning och nedskrivning är ett faktum.
Ratos gör som bolaget brukar efter vd-skiften och slaktar utdelningen, vilket spetsas med en ny nollning i portföljen.

Året 2016 var transaktionsintensivt för Ratos, med fem förvärv och lika många försäljningar inklusive börsnoteringen av Arcus. Trots massiva nedskrivningar under hösten då även surdegarna Euromaint och AH Industries såldes av och slumpades bort, konstaterade Di för en månad sedan att det fanns fler lik i Ratos garderob.

Efter att värdet på både Jötul och AH Industries hade nollats under hösten räknade vi med att även GS Hydro skulle gå samma öde till mötes. Det var svårt att se något annat än ett nollvärde på GS Hydro, även med en diplomatisk bedömning.

Ratos tvingades i kvartalet skjuta till ytterligare 68 Mkr till det blödande rörbolaget, som hängt med i portföljen sedan Atleförvärvet 2001. Värdet skrivs planenligt ner till noll kronor.

De två betydande innehaven i Diab och HL Display framstår fortfarande som övervärderade i Ratos böcker, gentemot vad som skulle vara en rimlig marknadsvärdering i nuläget. Det blir något att hantera under 2017.

Förutom nedskrivningsbehovet har Di vid flera tillfällen varnat för en kommande utdelningssänkning, som är helt nödvändig. Nu sänks den med knappt 40 procent till 2 kronor per aktie. Det motsvarar fortfarande en hög direktavkastning på 4,6 procent.

Det börjar bli en tradition att Ratos följer upp vd-skiften med utdelningssänkning. När Arne Karlsson tillträdde i slutet på förra seklet skrotades bolagets inlösenprogram tämligen omgående. När hans efterträdare Susanna Campbell tillträdde blev det kraftigt minskad utdelning och nyemission, för att finansiera förvärvet av Aibel.

Börsen reagerade kraftigt negativt på Ratos rapport. Rapporten med utdelningssänkning, svagt resultat i flera av portföljbolagen, kapitaltillskott och ny nedskrivning är problem som varit uppenbara under lång tid. De som överraskats av den svaga rapporten har helt enkelt inte varit uppmärksamma. Det mest förvånande var att aktien i början av veckan handlades på högsta nivåerna sedan april i fjol.

Det är en bitvis smärtsam process att ömsa skinn. Nye vd Magnus Agervald ska presentera en ny strategi för bolaget innan sommaren. Ett problem i den här typen av investerade bolag är att nya vd-ar och nya strategier inte per automatik förvandlar den underliggande portföljen.

Ratos har varit en aktie i utförslöpa de senaste sex åren. Trots kursfallet efter rapporten framstår bolaget fortfarande som övervärderat. Det finns ingen anledning att köpa Ratos.

Tyck till