ANNONS:
Till Di.se
Börs & Marknad Ledare Di TV Bil Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Räntor och valutor: Kronan tappar efter inflationssiffror

Kronan tappade på fredagsförmiddagen efter ett KPI-utfall som var svagare än väntat.

Konsumentpriserna sjönk 0,7 procent i januari jämfört med föregående månad samtidigt som inflationstakten var 1,4 procent, vilket var i linje med förväntningarna.

Korgeffekten, alltså den sammantagna effekten av en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter, bidrog i januari 2017 med -0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI, enligt SCB.

KPIF sjönk 0,7 procent i januari jämfört med föregående månad och KPIF-inflationen var 1,6 procent, vilket var lägre än väntade 1,7 procent i såväl SME Direkts enkät som i Riksbankens prognos.

KPIF exklusive energi steg 1,2 procent i årstakt, ned från 1,3 procent i december och under Riksbankens prognos på 1,3 procent.

Anders Brunstedt på Handelsbanken skriver i en kommentar att de "tydligt överskattade" priserna för mat, kläder, kommunikation och paketresor.

"Vi räknade framförallt med att matpriser skulle visa en ovanligt stark ökning för januari, givet den starka uppgången som synts i grönsakspriser", skriver han.

Han noterar också att "spontant borde det finnas viss uppsida för den komponenten i februari".

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, skriver i en kommentar att inflationen kom in i linje med Nordeas prognos, men något under Riksbankens.

"Vår omedelbara syn är att utfallet för januari inte ger oss någon anledning att ändra vår syn på inflationen. Vi förväntar oss därför fortsatt att KPIF-inflation ska ligga mellan 1,5 och 2 procent under 2017", skriver han.

Kronan har tappat 2-3 öre mot dollarn och euron efter KPI.

Den tioåriga svenska statsobligationen är ned 7 punkter till 0,67 procent. Den tyska motsvarigheten har sjunit 5 punkter.

Dollarn har under morgonen stärkts mot euron, samtidigt som den tappar mot japanska yen. Dollarindex är upp omkring 0,25 procent på fredagen.

Amerikanska tioåringen har sjunkit 3 punkter på fredagen till 2,43 procent.

Tyck till