ANNONS:
Till Di.se
Fastighet

Ökade vinster för fastighetsbolagen

  • Foto: TT

På torsdagen presenterade inte mindre än sex fastighetsbolag sina bokslut. Över lag ökar bolagen vinsterna, vilket inte är så konstigt när högkonjunktur kombineras med negativ styrränta och belåning.

Förvaltningsresultatet, alltså vinsten före värdeförändringar, för de sex bolag som rapporterade på torsdagen ökade i genomsnitt med 8 procent. Men det skiljer sig relativt mycket mellan bolagen.

Kungsleden, som är mitt uppe i en oväntad nyemission, minskade exempelvis förvaltningsresultatet med 26 procent i fjärde kvartalet och drar ned snittet. Visserligen var jämförelsetalen tuffa mot 2015 men bolaget sticker ändå ut i sektorn som det hittills enda som har minskat förvaltningsvinsten i kvartalet.

Justerar vi för Kungsleden var vinstökningen för de sex rapportbolagen 15 procent i fjärde kvartalet.

Även Hufvudstaden, som äger några av Sveriges finaste fastigheter, presenterade en relativt blek rapport där intäkterna bara ökade 4 procent och resultatet före värdeförändringar med 3 procent trots en stark kontorsmarknad i Stockholm och Göteborg.

Kanske är det helt enkelt så att hyrorna börjar slå i taket på topplägen runt Norrmalmstorg och NK vilket har letat sig in i resultaträkningen.

Att fastighetspriserna fortsätter att stiga i Stockholm är dock en sak som är säker. Hufvudstadens fastighetsvärden reviderades under kvartalet upp med 1,7 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 20 procent i årstakt.

Heba har, precis som Hufvudstaden, Stockholmfokus och låg belåning men äger nästan uteslutande bostadsfastigheter. Den tredje likheten är att tillväxten var rätt försiktig i kvartalet. Hyrorna ökade med 8 procent i kvartalet och förvaltningsresultatet med 7 procent.

Substansvärdet rapporterades till 122 kronor per aktie, att jämföra med aktiekursen på 111 kronor. Det innebär att man kan handla bostäder till rabatt, vilket är ovanligt på Stockholms heta fastighetsmarknad.

Om vi vänder blickarna norrut rapporterade även Diös på torsdagen. Bolaget har hela sitt bestånd i Norrland. I fjärde kvartalet ökade förvaltningsvinsten med 6 procent, vilket var lite lägre än väntat.

Diös kostade dock på sig att höja utdelningen med 26 procent till 2 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 4,5 procent. Det indikerar att det ser bättre ut 2017.

Vinsten väntas öka rejält efter ett större köp från Castellum. Aktien framstår som billig med ett ensiffrigt p/e-tal 2017.

De två bolag som förbättrade vinsten mest i torsdagens rapportflod var Victoria Park, som specialiserar sig på miljonprogramsfastigheter, och hotellfastighetsbolaget Pandox. Victoria Park ökade förvaltningsresultatet med 28 procent och Pandox med 31 procent.

Victoria Park är dessutom det bolag i sektorn som hittills har ökat substansvärdet mest, hela 68 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Det indikerar att affärsmodellen att renovera miljonprogrammen fungerar.

När 11 av sektorns 20 bolag nu har rapporterat ligger den genomsnittliga ökningen i substansvärde på hela 29 procent. Det blir effekten när vi kombinerar högkonjunktur, minusränta och belåning.

De bolag som rapporterade på torsdagen höjde i snitt utdelningen med 16 procent för 2016. Det indikerar att ledningen och styrelserna ser ljust på framtiden och mer positivt än aktiemarknaden som sänkt fastighetsaktier under hösten och vintern på ränterädsla när övriga börsen har satt nya kursrekord.

Tyck till