ANNONS:
Till Di.se
Di på plats i Almedalen

Nyanlända i norr hittar till jobben i skogen

  • Yosef Yohannes, Paulus Habtemicael och Simon Zemhret (längst till höger) har fått visstidsanställning efter tiden med etableringsuppdraget i Gällivare. Anders Larsson, Sveaskog, var deras handledare. Foto: Patrik Degerman

Genom etableringsuppdraget ska nyanlända snabbt komma in i studier eller arbete. Resultaten är minst sagt blandade, men det finns positiva exempel.

En av vår tids stora politiska utmaningar handlar om att få nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Som en del i detta skapades 2010 etableringsuppdraget, samordnare för insatsen är Arbetsförmedlingen. För tillfället är ungefär 75.000 personer inskrivna.
Insatsen pågår i två år, och målsättningen är att den nyanlända personen då ska börja studera eller arbeta. Men resultatet har varit blandat, i riket har det senaste året ungefär en tredjedel hamnat i arbete eller studier efter avslutat program. Två tredjedelar saknar alltså sysselsättning. Samtidigt ska man komma ihåg att mätningen görs 90 dagar efter avslutat program, siffrorna är därför inte helt rättvisande.

Men det finns områden där etableringsuppdraget faller väl ut. Den kommun som har lyckats bäst det senaste året är Gällivare, där har 68 procent av de 19 personer som lämnat etableringsuppdraget hamnat i arbete. Av Norrbottens 14 kommuner ligger sex klart över rikssnittet, tre på rikssnittet och två ligger under. I tre av kommunerna har för få deltagare lämnat etableringsuppdraget.

2016 startade skogsbolaget Sveaskog sitt projekt Växtkraft. Där gavs 36 praktikanter, nästan samtliga nyanlända, möjligheten att testa att arbeta i skogen. Ett tiotal fick efter praktiken anställning hos Sveaskog eller någon av dess entreprenörer, men Esbjörn Wahlberg, projektledare för Växtkraft, menar att de positiva effekterna är större än så.

”Även de praktikanter som inte har fått jobb hos oss eller våra entreprenörer har utvecklats. En del har gått vidare till studier eller lämnat för andra praktikupplägg hos andra arbetsgivare. Några fick jobb hos en annan arbetsgivare. Oavsett detta har alla praktikanter fått en bild av skogsbranschen, en referens och bättre självkänsla.”

Projektet kommer också fortsätta, och förhoppningsvis utvecklas.

”Framöver kommer vi att försöka ha med ett erbjudande om några månaders anställning i upplägget, det skapar mer motivation hos våra praktikanter och känns bättre i magen hos oss. I varje praktikant finns en framtida skattebetalare”, säger Esbjörn Wahlberg.

Som en del i Växtkraft fick två eritreaner under 2016 prova på att arbeta hos Lage Sandman. Han driver ett litet familjeägt skogsbolag med knappt 2 miljoner kronor i omsättning med verksamhet i Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn. Det gick så bra att han i år har anställt tre personer under säsongen.

”Det fungerar väldigt bra, de är duktiga, ambitiösa och noggranna. Det krävdes mycket inlärning innan de kom i gång, de visste liksom inte vad en tall var. Men vi är väldigt nöjda med att ha dem här”, säger Lage Sandman.

Han har gett tre eritreaner en visstidsanställning för att hjälpa till under säsongen. Lönen betalas med stöd av arbetsförmedlingen, något Lage Sandman menar är en förutsättning för att det ska vara lönsamt. Snart lämnar de däremot etableringsuppdraget, men Lage Sandman ser gärna att de kommer tillbaka.

”Nu har de kommit in i arbetslivet och fått en referens som förhoppningsvis kan leda till jobb. Men jag anställer dem gärna under säsongen.”

En av de anställda eritreanerna är Simon Zemhret som är 35 år gammal. Han bor i Arvidsjaur och arbetar tillsammans med sina landsmän Paulus Habtemicael och Yosef Yohannes hos Lage Sandman, och han trivs med arbetet.

”Det är roligt att arbeta i skogen, jag har bra kolleger och det är bra för kroppen. Jag är väldigt glad för att jag får arbeta här.”

Men arbetet i skogen är säsongsbetonat, och Simon Zemhret drömmer om att utbilda sig till ett annat yrke.

”Jag vill bli busschaufför. Jag arbetar gärna kvar i Arvidsjaur men jag har inga problem med att flytta någon annanstans. Det har varit frustrerande hos Arbetsförmedlingen när man inte får det stöd man behöver”, säger Simon Zemhret.

Som en del av den migrationsöverenskommelse regeringen slöt med allianspartierna under oktober 2015 har regeringen lämnat en proposition där kraven inom etableringsuppdraget skärps.
Förändringarna ska gälla från den 1 januari 2018.

Tyck till