ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Norge krånglig handelspartner

  • Foto: Colourbox

Regeringen prioriterar exportfrämjande för 26 länder från Angola till Qatar.
Men företag vill hellre att det blir lättare att handla med närmaste grannen, Norge.

Svenska företag sålde i fjol varor och tjänster till Norge för 124 respektive 91 miljarder kronor. Det gör landet till Sveriges största exportland.

”Företagen förväntar sig att det ska vara lätt att handla med Norge. Men det är svårt”, säger Anna Stellinger som är generaldirektör på Kommerskollegium.

”Vårt budskap är att handeln med Norge inte är så enkel som den borde vara.”

På uppdrag av regeringen har myndigheten genomfört en omfattande företagsundersökning för att se var handelshindren är störst. Bland den dryga tredjedel av företagen som upplever problem med exporten till något icke EU-land pekar nästan samtliga (30 av 34 procentenheter) ut Norge följt av Ryssland, Kina, Brasilien, USA och Indien.

Byråkratiska tidstagande och svåra processer för tullhantering och krångliga momsregler lyfts fram av företagen som har problem med Norgehandeln.

”Inom ramen för de handelsavtal som finns borde man se om man kan förenkla mer för företagen”, säger Anna Stellinger.

AnneMärtha Andréasson som är ansvarig för internationell handel på Handelskammaren i Värmland upplever att företagen de har kontakt med har blivit duktiga på Norge. Men hinder finns och det vanligaste nybörjarmisstaget är lika enkelt som fatalt:

”Man glömmer bort att Norge inte är med i EU och att det inte är fri handel med varor och tjänster”, säger AnneMärtha Andréasson som beskriver misstaget som ett sådant man bara gör en gång.

I stället är förberedelser A och O, enligt AnneMärtha Andréasson.

”Tänk på Norge som om det vore Kina. När man exporterar till Kina förstår man direkt att det är en massa papper som man först måste ha klart”, säger hon.

”Det är inte bara att ta sitt pick och pack att åka över.”

I undersökningen anser var tredje företag (32 procent) att det är viktigt att Sverige får bättre handelsvillkor med Norge. Sveriges västliga grannland toppar önskelistan över vilka icke-EU-länder man helst vill se enklare regler i följt av USA och Kina. Samtidigt nämns sex av Sveriges prioriterade marknader inte ens av företagen i undersökningen.

”En tolkning av det är att landurvalet i exportstrategin behöver bli smalare”, skriver Kommerskollegium i rapporten.

”Om vi utgår från de hinder företag har i dag så kan det vara att urvalet bör bli smalare, men då bortser vi från att regeringens exportstrategi också vill förenkla handel med länder företagen inte handlar med alls eller inte handlar tillräckligt med”, säger Anna Stellinger.

Borde inte Norge ingå bland de länder regeringen prioriterar?
”Exportstrategins åtgärder avser främst att bygga relationer i länder där tillväxten fram till 2030 är som störst”, säger statssekreterare Oscar Stenström och pekar på att i de 26 andra länderna finns en sammantaget större tillväxtpotential och behov av statligt stöd.

”Det betyder inte att Norge är en oviktig marknad, tvärt-om”, säger han vidare.

Och den 26 länder långa listan ligger tills vidare fast, konstaterar han.

”Insatserna ska inte vara ryckiga”, säger han.

Den norska lösningen är samtidigt ett av alternativen inför brexit-förhandlingarna med EU.

”Om vi får en EES-lösning med Storbritannien vet vi att varuhandeln kommer att få det betydligt svårare. Det blir mycket pappersarbete och administrativt krångel”, säger Anna Stellinger.

Hur stor effekten på handeln kan bli vet hon inte – helt enkelt därför att det aldrig tidigare har skett att ett land har lämnat EU.

”Blir det för krångligt kommer företagen att välja andra marknader.”

Fotnot: 2.000 företag deltog i SCB-undersökningen som genomfördes 2016, varav 20 företag djupintervjuades.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/12192nHPOklJ/

Tyck till