ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Mikael Vilenius: De åtta viktigaste rapporttrenderna

De goda börskrafterna har sedan i somras legat steget före de onda. Gör de även det efter rapportfloden? Di har listat de åtta viktigaste trenderna som måste hålla i sig och de tio mest spännande rapporterna.

Nästa vecka ljuder gonggongen för rapportperioden på allvar. Det betyder en ny rond i duellen mellan de goda och onda börskrafterna.

På den goda sidan har konjunkturen joggat i gång och stigande råvarupriser, svagare krona och mer positiva företagsledare har stärkt förhoppningarna om stigande vinster.

På den andra sidan lurar allt större politiska risker, långräntor som i år har gått sidledes men underliggande är på väg uppåt och p/e-talsvärderingar som är 10–20 procent högre än vad OMXS30-bolagen har betalats till i genomsnitt de senaste tio åren.

Sedan förra sommaren är det ingen tvekan om att det är de goda krafterna som har dragit det längsta strået och eldat på börsen. Från att Stockholmsbörsens OMXSPI-index har vinglat fram och tillbaka inom ett snävt intervall ända sedan slutet av februari är det lätt att dra slutsatsen att vi inför rapportperioden har övergått till ett clinchläge. Men det är en synvilla. Återinvesterar vi de generösa utdelningar som bolagen de senaste månaderna har bjudit sina aktieägare på har börsen fortsatt att ticka på uppåt.

Fortsätter den goda sidan att dominera? Här är det positiva trenderna som placerarna hoppas ska hålla i sig för bolagen:

Öka det underliggande resultatet. Under det fjärde kvartalet steg de svenska OMXS30-bolagens nettoresultat justerat för engångsposter för första gången i den här cykeln. Det tror analytikerna ska fortsätta med en stark 10-procentig ökning under det i år påskfria första kvartalet och sedan rulla på med i stort sett samma ökningstakt under hela 2017 och 2018.

Höja intäkterna. Vände upp senast och tros nu öka med 5 procent. Att expandera organiskt är nästan alltid det mest lönsamma sättet att växa på och äntligen har bolagen börjat göra det. Under det fjärde kvartalet växte åtta av de 14 OMXS30-bolagen som analytikerna gör kvartalsprognoser för. Under första kvartalet förväntas de har växt till tio och bara Alfa Laval, Volvo, Electrolux och Ericsson tros nu krympa organiskt.

Hävstång uppåt. Bolagens marginaler stiger normalt när försäljningen gör det, men frågan är hur mycket när bolagen de senaste åren har jobbat hårt med att minska sina fasta kostnader och bli mer flexibla.

Ledningarna ser samma fina framtid som makrosiffrorna. Pålitliga konjunkturindikatorer som företagsenkäterna, inköpschefsindex i USA och i Sverige liksom tyska Ifo-index har signalerat en allt starkare konjunktur. Makroekonomerna har hängt på och spår något bättre konjunktur i Trumps Nordamerika och i valintensiva Europa, något lägre men fortsatt stark kinesisk tillväxt, en välkommen återhämtning för tillväxtländerna och stark svensk ekonomi.

Nu är det upp till företagsledningarna att bekräfta det. Men att den motvilliga riktkarlen SKF, med känselspröt i flesta sektor och regioner, så sent som 6 april bara upprepade sina kvartalsutsikter om bara ”något bättre” efterfrågan (översatt till 2–4 procents volymtillväxt) har sått viss osäkerhet. Det trots att det har varit en positiv kalendereffekt med tre fler arbetsdagar än under första kvartalet i fjol.

Kapitalbehov? Låt Sveriges banker tävla om din faktura (extern tjänst)

Klassisk verkstad levererar. De är tidiga i konjunkturen, sex av sju överträffade analytikernas resultatförväntningar senast, vinsterna tros växa snabbare än börsens och de hör till aktierna som har stigit mest i uppgången och p/e-värderas i genomsnitt 30 procent över vad de har gjort i genomsnitt det senaste decenniet.

Håller de sig kvar i täten lär övriga i klungan dras med uppåt.

Stigande råvarupriser höjer kvartalsvinsterna. Analytikerna tror det. Högst uppe på vinstökningslistan finns gruvbolaget Boliden som förväntas öka sitt nettoresultat med 1,1 miljarder kronor. Lite nedanför hittar vi också gruv- och anläggningsutrustningsbolagen Atlas Copco, Sandvik och Volvo.

Många blickar vilar på just Atlas Copco där bolagets stora andel underjordsutrustning som slits ut snabbt borde ligga tidigt i ersättningscykeln. För alla som drabbas av dyrare inköp blir det viktigt att visa att de kan knuffa vidare dem till kunderna eller har förmågan att sänka sina kostnader.

Bankerna ökar resultatökningstakten. Frågetecken att räta ut är främst om räntenettot och marginalerna på bolån när allt fler binder sina lån, ytterligare kostnadsbesparingar och nya skatter. Gör de det kan bankrallyt få en nytändning.

Bolagen ligger steget före analytikerna. Det har inte hänt varaktigt sedan supercykeln, som sedan körde av vägen, 2007.

Men i år har analytikerna både tvingats justera upp årets resultatprognoser som de för 2018.

Med positiva besked på majoriteten av frågorna kommer de goda börskrafterna fortsätta att regera.

De brukar göra det tills någon större chock vänder upp och ned på allting. Och det kan hända snarare än vad alla tror. Men de två kommande veckorna tillhör bolagen.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/11778XcBWrWA/

Tyck till