ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Michael Storåkers: Alla föräldrar måste ha fel

  • Michael Storåkers är entreprenör och styrelseproffs. Han har tidigare drivit och driver företag inom kommunikation, mode och auktion. Han skriver vanligtvis krönikor i Di var tredje torsdag. Foto: Anders Modig

Revolutionen började på förskolan Smörblomman i Nacka. Orwellska året 1984 beslutade kommunen att lägga ut verksamheten på arbetsledningsentreprenad under initiativtagare Eva Husboms ledning. Två år senare öppnade verksamheten och socialministern Sten Andersson (S) var tydlig, han skulle göra allt för att stoppa dem.

Pionjärföretaget Pysslingen hade sett dagens ljus och rötterna fick snabbt ett stadigt grepp i marken tack vare nöjda föräldrar och barn. Under åren (2005 – 2010) när jag som ordförande och delägare följde verksamheten nära hade Smörblomman ett kundnöjdhetsindex på mellan 98 och 100. Hur var det möjligt? ”Beslut skall tas nära barnen, svårare än så är det inte” menar Eva Husbom.

Sten Anderssons ideologiske broder Ilmar Reepalu (som styrt Malmö i 20 år som ett kommunalt experiment med 4 miljarder extra årligen i pengar via kommunala skatteutjämningssystemet) fick 2015 uppdraget att ratta välfärdsutredningen ”Ordning och reda i välfärden” av regeringen Löfven. Resultatet var lika väntat som regn på midsommarafton. Alliansen och Sverigedemokraterna tryckte igenom en förlängning med ”Kvalitet i välfärden” där remisstiden gick ut i måndags.

I praktiken är det som Ilmar Reepalu föreslår ett vinstförbud i välfärdsbolagen, speciellt på skola och äldreomsorg visar PWC:s oberoende granskning. Han inför begreppet avkastning på operativt kapital, istället för rörelsemarginal. Det är extra finurligt för det finns inga operativa kapital att tala om i skola och äldreomsorgen, där värdet finns i personal, kundrelationer och varumärke och inte i stora bokförda tillgångar. En fjärdedel av välfärdsbolagen har dessutom negativt operativt kapital. Hela möjligheten att ha buffert i verksamheten försvinner, drar två elever med skolpengen om 100 000 kronor äventyras hela verksamheten. De 350 000 elever som går i friskolorna får en otrygg situation, likaså de över 60 000 personer som arbetar i enbart inom den privata skolsektorn.

Vad är de för jättevinster Reepalu rasar emot? Statistiken visar att vinsterna snittar kring mellan 4 och 5 procent bland skolbolagen. De får exakt samma ersättning som den kommunala verksamheten. Och då visar skolinspektionens egna undersökningar att de stora privata huvudmännen inom skolan levererar ett bättre resultat än de stora kommunala huvudmännen när det gäller att nå de övergripande målen. Är inte den viktiga frågan varför kommunerna slösar bort motsvarande vinsten i sin verksamhet och skapar en sämre skola? Särskilt som 85 procent av svenska elever går i kommunal grundskola.

De totala vinsterna i välfärdsbolagen rör sig dessutom om några promille i relation till välfärdsbudgeten. Hade det sprutat ut övervinster till Cayman Islands så hade jag också räckt upp handen, men så ser inte situationen ut.

I den andra delen som Reepalu tvingades utreda som rör kvalitet som gör Reepalu en sensationell upptäckt: kvalitet går inte att mäta. Det går emot all samlad forskning och skolinspektionens slutsatser. 100 procent av föräldrarna på förskolan Smörblomman måste ha fel.

Tyck till