ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Martin Blomgren: Tuffare tag för verkstaden

  • Foto: Atlas Copco

Har börsens verkstadsfest nått klimax? Med en hög efterfrågan som visar en del tecken på att plana ut, med avtagande valutamedvind och med uppskruvade förväntningar, är det inte orimligt att börja tänka på refrängen.

Att gaspådraget i verkstadsaktierna hade kommit av sig lite inför rapportperioden var inte så konstigt. Stockholmsbörsens industriindex, där verkstadsaktierna väger tungt, hade fram till början av maj stigit med 19 procent mätt från årsskiftet och det var en uppgång som följde på ett starkt 2016 där Brexit-omröstningen och USA-valet bara blev tillfälliga avstamp för nya lyft.

Räknat från börsvändningen i början av fjolåret var uppgången hela 60 procent.
Men de senaste månaderna har höga värderingar, med p/e-tal nära eller i vissa fall en bra bit över 20, dämpat aptiten på industriaktierna. I väntan på nya hårda fakta som kan ge vinstprognoserna understöd har dessutom SKF:s konkurrent Schaeffler bjudit på en vinstvarning, dollarn har försvagats och oljepriset har vacklat på nytt.

Med måndagens rivstart för industribolagens rapportperiod – där Atlas Copco, Sandvik och Alfa Laval strax före lunch släppte sina siffror – hade bolagen chansen att tysta tvivlarna, skruva upp volymen och visa att den här festen inte är över.

Men i stället för ljuv musik blev det en hel del förvirring. Sandvik-rapporten lyckades Bloomberg komma över i förtid och de hann därför ut på banan innan Atlas Copco, men varken snabbheten eller de överlag högre siffrorna än analytikerna hade räknat med räckte för att lyfta aktien som liksom Atlas Copcos dito dök.

En hård dom kan tyckas om man tittar på vad bolagen faktiskt presterar jämfört med motsvarande kvartal i fjol på några huvudområden.

Efterfrågan: Det var inte många kvartal sedan som en tvåsiffrig organisk tillväxt bara var en avlägsen dröm hos verkstadsjättarna. Nu växer orderingången med 14 procent hos Alfa Laval, 11 procent hos Atlas Copco och 17 procent hos Sandvik. Till det kan läggas en valutamedvind på 5–6 procent. Och eftersom det handlar om order och eftersom denna siffra är klart högre än vad försäljningen var i kvartalet hos alla tre, väntar bra tillväxt även i faktiskt försäljning framöver.

Men allt är relativt. Under andra kvartalet i fjol puttrade efterfrågan på i beskedlig takt inom många områden och därför är jämförelsetalen ganska tacksamma. Ställt mot årets glimrande första kvartal, sekventiell utveckling på finanssvenska, är det många delområden som nu saktar in, planar ut eller i några fall backar – som vakuumbenet hos Atlas Copco.

Vinsterna: Även här är det höga tillväxttal som gäller när de stigande volymerna ger bättre kapacitetsutnyttjande. Den justerade rörelsevinsten ökar med 30 procent i Atlas Copco och 38 procent hos Sandvik medan Alfa Laval som har längre ledtid mellan order och försäljning för nöja sig med att vinsten åtminstone ökar något.

Värt att notera är samtidigt att möjligheten att på allvar utnyttja den starka marknaden för att höja priserna, och den vägen driva upp marginalen, ännu inte tycks vara på tapeten. Noterbart är också att valutavinsterna är på väg att ebba ut om den fallande dollarkursen står sig. I andra kvartalet påverkades Atlas positivt med 500 Mkr, Sandvik med 264 Mkr och Alfa med 96 Mkr på rörelseresultatnivå. I tredje kvartalet blir det sannolikt ingen draghjälp alls och sedan väntar två kvartal med motvind givet dagens valutakurser.

Utsikterna: Sandvik ger ingen formell guidning för innevarande kvartal medan Atlas Copco går från att ha spått en förbättring inför andra kvartalet till att nu se en efterfrågan som ligger kvar på ”nuvarande höga nivå”. Alfa Laval ser, delvis på grund av säsongseffekter, en lägre efterfrågan under kvartalet.

Lägger man för ett ögonblick bort förväntningarna är det bara att konstatera att det går riktigt bra för verkstadsbjässarna. Men efter förra rapportperioden där kalendern var gynnsam, kunderna fyllde på lagren och hoppet om bättre drag i utrustningsköpen på allvar materialiserades, har förväntningarna blivit utmanande.

Det ligger i börsens natur att försöka se vad som händer bakom hörnet och ofta väger bedömningen av läget om 2–3 kvartal framåt tungt. I en återhämtningsfas brukar det då betala sig bra att satsa på att industribolagens kraft kommer att underskattas och det är vad vi kan avläsa i det senaste årets verkstadsindex på börsen.

Nu måste man ställa sig frågan om verkstadsbolagen på några kvartals sikt kan fortsätta överraska positivt när de ställs inför tuffare jämförelsesiffror, negativa valutaeffekter och ett ökat investeringsbehov efter att de lågt hängande frukterna i produktionen plockats.
Svarar man inte ja på den frågan och har man varit med länge på festen så börjar det bli dags att tänka på refrängen.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/17862EoPazCl/​

Tyck till