ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Magnus Dagel: Höga värderingar i mellansegmentet

Efter att de mindre och medelstora bolagen har rusat de senaste åren ser många av aktierna dyra ut vilket gör att det är läge att vara generellt försiktig.
Det finns dock fortfarande aktier som är lågt prissatta och växer. Vi har plockat ut fem av dem.

 

 

Det är uppenbart att det är bland de små- och medelstora bolagen man ska ha botaniserat de senaste fem åren om man velat ha den högsta avkastningen. Även om storbolagen har fått en riktig revansch det senaste året, när banker och industribolagen rusat, har de mindre bolagen utklassat storbolagsindex om vi höjer blicken.

De senaste fem åren har börsens småbolagsindex inklusive utdelningar rusat med 207 procent jämfört med storbolagsindex, OMXS30, som är upp 85 procent inklusive utdelningar. Ännu lite bättre har de medelstora bolagen, alltså de med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro upp till 1 miljard, utvecklats med en uppgång på 212 procent inklusive utdelningar.

Storbolagsindexet OMXS30 handlas nu till ett p/e-tal på 16,3 för de kommande tolv månaderna enligt SME Direkt. Direktavkastningen baserat på prognoserna för 2017 uppgår till 3,8 procent.

Med tanke på de ultralåga räntorna och bristen på alternativ att investera i för att få avkastning skulle man kunna tro att aktievärderingarna skulle dra iväg kraftigt och därmed slå igenom i börsindexet. P/e 16 är inte så billigt att det vattnas i munnen men det är knappast heller någon bubbelnivå. En viktig orsak till det är att bankerna utgör hela 30 procent av indexet och värderas i snitt till p/e 13,1 på årets vinstprognos. Det bidrar att hålla nere värderingen av hela storbolagsindexet.

Vänder vi blicken igen till de mindre och medelstora bolagen är fördelen här att ingen stor sektor som bankerna dominerar indexen och det blir därmed mera transparent vid värderingsjämförelse.

Om vi tittar närmare på de medelstora bolagen är de inte mindre än 132 stycken på Stockholmsbörsen. Från dem rensar vi bort alla där det inte finns några vinstprognoser från analytiker. Vi fokuserar också på rörelsedrivande bolag och plockar bort investmentbolag och fastighetsbolag denna gång. Kvar är 83 medelstora bolag.

I genomsnitt handlas gruppen till ett p/e-tal på höga 24 i år. Det är dock väldigt stor spridning mellan bolagen där p/e-talen sträcker sig mellan 6,5 för Magnolia Bostad till 95 för Xvivo. Median är ett bättre mått och uppgår till 17,7 för de 83 bolagen.

Jämfört med storbolagen är det tydligare här att värderingarna dragit iväg i många fall. Av de 83 handlas 13 av dem till ett p/e-tal över 30 och 32 av dem till ett p/e-tal över 20. Nästan två tredjedelar av populationen handlas över 15.

I flera fall kan dock de höga värderingarna förklaras med en hög tillväxt. I gruppen finns det många fina bolag som växer snabbt med god lönsamhet på en internationell marknad. Mätt med median igen väntas de 83 i snitt öka vinsten per aktie med 20,5 procent i år och ytterligare 15 procent nästa år.

Det kan mycket väl vara så att analytikerna har för högt ställda vinstförväntningar, men även om bolagen skulle prestera hälften av det är ändå bra. I låginflationsmiljön är också tillväxt svårare att finna och de bolag som expanderar lönsamt av egen kraft ska premieras.

Men den långa kursuppgången tillsammans med de låga räntorna och en riskvilja på topp har pressat upp värderingarna väl högt i många fall. När mycket riskvilligt kapital söker kvalitetsbolag med begränsad storlek blir aktierna lätt knapphetsprisatta, vilket vi ser tecken på.

När p/e-tal går över 25 – och framför allt 30 – bör man vara skeptisk och försiktig, oavsett hur bra bolaget är. Värderingarna kan fortsätta att vara höga men aktierna blir känsliga för negativa nyheter eller om något oväntat händer i ekonomin.

Även om många aktier är dyra finns det också rätt många som fortfarande är lågt prissatta. 29 av de 83 bolagen handlas till p/e-tal under 15, vilket man i det här ränteläget får betrakta som relativt lågt. I grafiken ovan har vi plockat ut de 20 högst värderade respektive de 20 lägst värderade bolagen mätt med p/e-tal och jämfört med tillväxt i vinst per aktie för 2017 och 2018 samt direktavkastning.

För de som letar tillväxt till rimligt pris finns det ett gäng intressanta aktier. Hoist, till exempel, som väntas växa vinsten per aktie med 29 procent i år och 18 procent nästa år samtidigt som p/e-talet är 11 och direktavkastningen 3 procent.

Även Academedia ser billigt ut, om man kan leva med de politiska riskerna, med p/e-tal på 11 samtidigt som vinsten väntas växa hela 41 procent i år och ytterligare 12 procent 2018.

Nischbanken Nordax fortsätter att vara en börsens lägst värderade trots hög tillväxt. Marknaden oroar sig för Norgeexponeringen och att nya lagar och regleringar kan sätta käppar i hjulet för olika blancolån. Oron är dock överdriven och ett p/e-tal på 11 samt en direktavkastning på nästan 4 procent gör att man har en säkerhetsmarginal.

Elanders är ett annat bolag som också väntas visa hög tillväxt de kommande två åren baserat på analytikernas prognoser. Trots en kraftig kursuppgång det senaste året värderas aktien ändå bara till p/e 12 och direktavkastningen är 3 procent.

Även fönstertillverkaren Inwido värderas till p/e 12 och visar god tillväxt då bolaget rider på den starka byggkonjunkturen i Sverige. Direktavkastningen på 4 procent lockar också.

Efter den långa uppgången för små och mellanstora bolag bör man vara försiktig, speciellt med högt värderade aktier och med dem som har stigit brant. Men genomgången visar också att det ännu finns ett gäng lågt värderade aktier, trots uppgången.

Tyck till