ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Magnus Dagel: Ett danskt topprecept

  • Magnus Dagel

Det danska försäkringsbolaget Top Danmark har haft en unik strategi där alla vinster under 20 år plöjts ned i aktieåterköp.

Nu skiftar bolaget till utdelningar, men det gör inte aktien mindre intressant.

På tisdagen rapporterade Danmarks näst största försäkringsbolag, Top Danmark. Året har börjat bra – nettovinsten förbättrades rejält till 415 miljoner danska kronor (161) och vinstprognosen för helåret höjdes med 10 procent.

Även om rapporten är intressant i sig är det inte den vi ska fokusera på. Utan det är i stället sättet som bolaget har skiftat ut kapital till aktieägarna som gjort Top Danmark unikt.

Bolaget har nämligen trots goda resultat inte delat ut en sekin på tjugo år. I stället har varenda vinstkrona använts till aktieåterköp, år ut och år in, vilket har fått konsekvenser.
Top Danmark genererade 1997 en vinst före skatt på 411 miljoner danska kronor, vilket har ökat till knappt 1,9 miljarder i fjol. Det är en fin utveckling, men antalet utestående aktier har samtidigt minskat från 392 miljoner till 91 miljoner. Det motsvarar en minskning med 77 procent.

Det har fått till följd att vinsten per aktie har exploderat och gått från 1 krona 1997 till knappt 17 kronor i fjol. Aktiekursen har följt med och ökat från nedtryckta nivåer under 1 krona 1997 till nuvarande 190 kronor.

Det visar på hävstången med kontinuerliga aktieåterköp. Aktieägaren får större andel av bolagets vinst utan att göra något. ”Bolaget får gärna köpa tillbaka alla utestående aktier utom mina”, sa Warren Buffett träffsäkert en gång.

En ägare som i högsta grad har gynnats är Björn Wahlroos investeringsbolag Sampo. Bolaget, som äger If och är huvudägare i Nordea, har länge varit största ägare i Top Danmark. Men Sampo har inte sålt några aktier, vilket har gjort att ägarandelen successivt ökat när antalet utestående aktier har minskat.

Ägarandelen har till och med ökat så mycket att Sampo fick lägga ett budpliktsbud förra året, vilket fick till följd att ägarandelen har nått 44 procent.

Aktieåterköpen har varit framgångsrika, men det är en period som Top Danmark nu lägger bakom sig. Sampo vill nämligen hellre ha utdelningar och med sin ägarmakt klubbades det igenom på stämman i april. Nu ska minst 70 procent av vinsten delas ut. Det betyder fina utdelningar framöver.

Den ändrade policyn för kapitalåterföring behöver inte vara negativ. Skillnaden är bara att framöver kommer avkastningen mer från utdelningar än från kursuppgång.

Med en direktavkastning på 6 procent, ett p/e-tal på 14, låg risk och optionen i ett bud från Sampo lockar aktien fortfarande. Även utan aktieåterköp.

https://infogr.am/dkk_ifokus-103887

Tyck till