ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Magdalena Andersson: Jag drömmer inte om en Nordea-flytt

  • Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Hampus Andersson

Nordea borde räkna inte bara på pengar utan också på mjuka värden vid en flytt, enligt finansministern.

Sedan den danske näringsministern Brian Mikkelsen berättat för nyhetsbyrån Bloomberg om sina samtal med Nordeas ledning har den politiska frågan om den föreslagna höjningen av resolutionsavgifterna, blossat upp igen. Avgiften är tänkt att dra in 13 miljarder till statskassan varav Nordea står för närmare halva beloppet, sex miljarder kronor.  

Att förslaget faktiskt läggs fram är inte alldeles säkert.

”Vi kommer att berätta hur vi kommer att göra när vi är färdiga med remissammanställningen”, säger Magdalena Andersson till Di på frågan om förslaget kan komma att dras tillbaka.   

Om regeringen fullföljer planerna och Nordea flyttar skulle frågan förfölja Magdalena Andersson valrörelsen. Men att hon välkomnat en flytt ”är inte korrekt”, påpekar hon, utan vad hon pekat på är att den finansiella risken är mindre för Sverige om huvudkontoret inte ligger i Sverige. 

”Det har jag för övrigt aldrig hört någon säga emot”, säger hon. 

”Det är inte så att jag sitter och drömmer om att Nordea ska flytta men det är ett beslut som de fattar”, säger hon vidare.

Att kalla avgiften för en ”ren skatt”, som Moderaterna gjorde senast till Di i torsdags är fel, anser hon.

”Min bedömning är inte att det är en ren skatt utan staten ökar sina åtaganden när man höjer resolutionsavgiften”, säger hon.

I dag har Sverige striktare regelverk för banker än de nordiska grannländerna men det har också fördelar då det sänker lånekostnaderna, enligt Magdalena Andersson, som lägger begränsad vikt vid de danska utspelen.   

”Jag tror inte att Nordea fattar beslut utifrån en verbal skönhetstävling. Jag tror att de räknar och funderar både vad gäller ren fakta men också imagemässigt”, säger hon.

Imagemässigt – vad syftar du på?
”Så har jag lärt mig räkna på Handelshögskolan i all fall.”

Nämligen?
”Att man räknar på både hårda och mjuka världen.”

Vilka mjuka värden syftar du på?
”Det kan naturligtvis bara Nordea svara på.”

Menar du att Nordea skulle tappa i anseende om bolaget flyttade huvudkontoret?
”Det var din tolkning.”

Tyck till