ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Lista: Så beroende är din kommun av offentliga jobb

  • Foto: TT

Flest offentliga jobb finns i Stockholm, men som andel av det totala antalet jobb ligger man långt från toppen. Minst andel finns i företagsmekkat Gnosjö.

I januari 2017 lämnade den tvärpolitiska parlamentariska landsbygdskommittén förslag på en rad åtgärder som syftar till att lyfta den svenska landsorten. Ett av förslagen var att flytta 10.000 statliga arbetstillfällen från Stockholmsregionen till andra delar av landet, något som fick kritik av Riksrevisionen.

Charlotta Melander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), bestämde sig för att titta på hur stor andel offentliga jobb som finns i Sveriges kommuner.

”Det är många som pratar om att den här typen av jobb har gått till Stockholm. Men Stockholm har inte alls någon överrepresentation i förhållande till antal invånare”, säger Charlotta Melander.

Stockholm har inte särskilt oväntat flest offentliga jobb, drygt 170.000. Däremot hamnar Stockholm på plats 20 bland kommuner med lägst andel offentliga jobb, totalt 26,4 procent av stockholmsjobben är offentligt finansierade. Minst beroende är de klassiska svenska företagskommunerna Gnosjö och Älvsjö, 15,3 respektive 17,7 procent.

Mest beroende av offentliga jobb är Eksjö, 65 procent. Där finns både ett regemente och ett sjukhus som tillsammans utgör en stor del av kommunens totala arbetsmarknad. Därefter följer Karlsborg, 61,4 procent, Vännäs, 60,5 procent och Boden med 60,1 procent.

Utöver att lista andelen offentliga jobb gjorde Charlotta Melander en korrelationsanalys utifrån ett antal faktorer. Alla avvikelser är signifikanta på 1-procentsnivån, de är alltså statistiskt säkerställda med det är svaga samband. Bland annat har kommuner med hög andel offentliga jobb såväl högre skatt som lägre BNP per capita.

”När man tittar på BNP, eller bruttoregionalprodukt, hamnar kommuner med mycket tillverkningsindustri och naturresursbaserad industri i topp. Där skapar man stora värden på få arbetare.”

Ett annat samband är att i kommuner med hög andel offentliga jobb röstar fler i riksdagsvalet på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och färre på Moderaterna och Kristdemokraterna. För övriga partier fanns inget samband.

”Överlag ser man att S och V går mycket bättre på platser med lägre utbildning, lägre inkomster och ett högre beroende av tillverkningsindustri. I kommuner med kunskapsbaserad industri, fler högutbildade, högre löner och färre sjukskrivningar går framför allt M, L och MP bättre”, säger Charlotta Melander.

Tyck till