ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Laxbolagen laddar för lyft

Rekordhöga priser fick laxen att leka på Oslobörsen under 2016. Enligt experterna kan även 2017 bli ett starkt år för laxodlarna när omförhandlade fastpriskontrakt gör avtryck i resultaträkningarna.

I skuggan av Norges ymniga oljeinkomster har fisk, framför allt lax, vuxit fram som en allt viktigare exportnäring. I januari 2016 nåddes en symbolisk höjdpunkt, då oljeprisfallet ledde till att priset på en 4,5 kilo tung lax passerade priset på ett fat Brentolja.

Norge är världens största laxproducent med en marknadsandel på omkring 50 procent av världsmarknaden. 2016 exporterade landet 980.000 ton lax med ett exportvärde på 61,4 miljarder norska kronor. Det var en ökning på 29 procent jämfört med året före i reda pengar, men en volymminskning på 5,2 procent.

Under 2016 låg det genomsnittliga exportpriset på färsk lax 40 procent högre än 2015.

”Prisuppgången beror på en ökad efterfrågan och att vi inte har kunnat förse marknaden med tillräckligt mycket lax. Enligt våra beräkningar stiger efterfrågan på Atlantlax med i snitt 12 procent om året. Det innebär att det behövs ytterligare drygt 200.000 ton lax varje år för att hålla priset stabilt”, säger Paul T Aandahl, analytiker på Norges sjömatråd, som ägs av Norges närings- och fiskeridepartement.

Efterfrågan på lax har fått sig ett lyft av hälso- och miljötrenden. Koldioxidutsläppen per kilo laxkött är betydligt lägre än för nötkött. Laxodlarna har dock fått kritik för mängden kemikalier som används för att bekämpa parasiten laxlus.

Norges sjömatråd förväntar sig att landets laxproduktion växer väldigt långsamt de närmaste åren. Det höga priset har även passerat en smärtgräns för vad vissa konsumenter är beredda att betala.

”Vi ser att konsumenterna köper mindre färsk lax och att exportvolymerna minskar till Europa. I framför allt Asien ser vi dock en ökad efterfrågan och en förmåga att betala högre priser, då majoriteten av laxen konsumeras rå vilket innebär att du äter mindre bitar och är beredd att betala mer för dessa”, säger Paul T Aandahl.

Hur tror du att priset utvecklas i år?
”Om vi tittar på efterfrågan förväntar vi oss en marginell tillväxt på 2–3 procent. Det innebär att vi tror på en hög prisnivå även i år.”

De höga laxpriserna har även fått laxen att leka på Oslobörsen. I fjol rusade Oslobörsens eget fiskodlarindex OSLFSX med 55 procent. På fem års sikt har det utklassat Oslobörsens breda index och flera av bolagen har rusat flera hundra procent. Grieg Seafoods aktiekurs har exempelvis rusat nästan 500 procent.

Det här året har däremot börjat med nedgångar. OSLFSX är ned med drygt 11 procent.

Analytikerna är dock fortsatt positivt inställda.

”Generellt för sjömatsektorns intjäning tror vi att 2017 blir bättre än 2016 då många bolag har haft fastpriskontrakt som har legat lägre än spotpriset under 2016. Dessa kontrakt är till stor del omförhandlade under det fjärde kvartalet och då får man en betydande prisökning”, säger Kolbjørn Giskeødegaard, fiskanalytiker på Nordea.

Däremot räknar han med lägre spotpriser i år än i fjol.

”Det är lite lägre efterfrågan i marknaden som en konsekvens av de höga priserna. Vårt huvudscenario är dock att de högre kontraktspriserna mer än kompenserar för de lite lägre spotpriserna.”

Enligt Kolbjørn Giskeødegaard har de norska laxodlarna begränsade möjligheter att öka produktionen på kort sikt.

Det finns dock potential för en mindre volymåterhämtning då 2016 var ett dåligt produktionsår, som en konsekvens av algblomningar i Chile och laxlöss i Norge.

”Grejen med lax är att det tar omkring tre år från att du har bestämt dig för att öka produktionen tills fisken når marknaden. Så det är relativt långa ledtider”, säger han.

De norska laxodlarna har även ett ess i rockärmen: en nedmontering av sanktionerna mot Ryssland och ett slut på landets stopp för matimport från USA och fler europeiska länder.

”Om sanktionerna mot Ryssland hävs och vi får fri tillgång till den marknaden tror vi att världsmarknadspriset stiger med omkring 4 procent på lång sikt. Det baseras dock på hur det såg ut innan sanktionerna och köpkraften är lägre i Ryssland i dag än den var 2014”, säger Paul T Aandahl.

Varför har Norge en så stark ställning på laxmarknaden?
”Det är en kombination av tillräckligt stark reglering och bra infrastruktur. Den infrastruktur man har byggt upp de senaste tio åren är kanske den största fördelen som Norge har. Det är ofta på de mest avlägsna platserna man har de bästa förutsättningarna att odla lax”, säger Kolbjørn Giskeødegaard.

”Om det finns bra vägsystem kan du transportera effektivt till marknaden. Det är något som man inte har i Chile eller i norra Kanada.”

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/11229skOfAVl/

Tyck till