ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Låg ränta ger skattebortfall

  • Foto: TT

Trots nödförband i form av ett räntegolv krymper låga räntor kapitalskatterna. Regeringen räknar med att årets avkastningsskatt blir drygt 5 miljarder kronor mindre jämfört med 2015.

Den årliga beskattningen av pensionssparande och kapitalförsäkringar ser i teorin ut som en stabil och pålitlig skattebas. Men eftersom skatten baseras på statslåneräntan har skatteintäkterna urholkats i takt med räntefallet.

För 2015 drog staten in 8,4 miljarder kronor på avkastningsskatten. Prognosen för 2016 är mer blygsamma 3,5 miljarder och för 2017 väntas bottennivån på 2,8 miljarder uppnås.
Statslåneräntans dramatiska fall under åren 2014 och 2015 förklarar skatteminskningen under åren därpå skriver regeringen i budgeten. Statslåneräntan föll från drygt 2 procent under 2014 ned till en halv procent året efter.

”Det var ju ingen som kunde förutse den här uthålliga och långvariga räntenedgången. Den är besvärlig för många. För småsparare som vill ha en riskfri avkastning, för banker, för pensionsbolag och för regeringen som ser vissa skatteintäkter minska”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Hösten 2016 började varningslamporna blinka på finansdepartementet, som då slog till med ändrade skatteregler. Skatten räknas från och med i år ut genom att 0,75 procent läggs till statslåneräntan. Dessutom har ett golv på 1,25 procent införts. Därför kan den årliga skatten aldrig bli lägre än 0,375 procent.

Av vårbudgeten framgår att avkastningsskatten ökar snabbt efter 2018 och når 18 miljarder kronor 2020.

”Det är intressant att finansdepartementet räknar med en så pass snabb uppgång. De räknar med både stigande räntor och högre värden i försäkringarna, antingen genom högre avkastning, större volymer eller både och", säger Jens Magnusson.

”Själv är jag lite tveksam till ökande värden, med ett slopat avdragsgillt pensionssparande bör vi ju få nettoutflöden från pensionsförsäkringar. På kort sikt bör man nog ta prognoserna med en nypa salt.”

Även summan av samtliga kapitalskatter, som inkluderar fastighetsskatter, stämpelskatt, skatt på företagsvinster och reavinstskatter, väntas falla till 222 miljarder kronor för 2016. Därefter väntas en resa upp mot 265 miljarder enligt finansdepartementet.

Tyck till