ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Kommunordförande: ”Myndigheten den söligaste av de söliga”

  • VILL TA ÖVER. Hans Unander (S), kommunalråd i Malung-Sälen.

Missnöjet växer med Lantmäteriet ute i kommunerna. Nu vill flera av dem ta över och sköta verksamheten lokalt.
”Jag tror att vi kan driva det här mycket bättre och effektivare”, säger Hans Unander (S), kommunstyrelsen ordförande i Malung-Sälen.

Långa handläggningstider. Avlägsna kontor. Och ingen tillstymmelse till förbättring. Lantmäteriet väcker irritation hos många kommuner.

”Regeringen och staten säger att det är jätteviktigt att det ska byggas och hända saker. Men de har en myndighet som är den söligaste av de söliga”, säger Hans Unander, kommunalråd i Malung-Sälen.

”Det tar allt längre tid att få fastighetsbildningar. Det ser vi som ett problem, vi har ett stort exploateringstryck och bostadsbrist”, säger Sven-Åke Karlsson, mark- och exploateringsansvarig i Vetlanda kommun.

Både Malung-Sälen och Vetlanda hör till den växande krets kommuner som de senaste åren har valt att ansöka om få sköta lantmäteriet på egen hand. Sedan 1995 finns möjlighet för alla kommuner att ansöka hos regeringen om att ta över myndighetsuppdraget. I dagsläget är det 39 kommuner som har egna lantmäterier, främst i storstadsregionerna.

Efter att Lantmäteriet för ett par år sedan stängde ett antal lokalkontor – bland annat i just Vetlanda och Malung – upplever kommunerna att de får sämre service.

”När vi hade ett lokalt kontor här kunde vi prioritera ärenden på ett annat sätt och det gick betydligt snabbare”, säger Sven-Åke Karlsson.

”Gör jag en ansökan här i Vetlanda kan det komma en lantmätare från Malmö, det blir väldigt konstigt”.

Hans Unander ger en liknande bild.

”Det finns exempel på att det varit lantmätare från Härnösand uppe i Sälen och gjort några förrättningar. Det verkar inte så effektivt i mina ögon.”

De långa handläggningstiderna får effekter på bland annat företagsetableringar.

”Nya företag vill kanske sätta i gång och bygga, men de får inte fastigheten bildad på ett halvår. Då måste de finansiera byggnationen på annat sätt än att belåna fastigheten”, säger Sven-Åke Karlsson.

Ulrika Ekebjär, tillförordnad chef för fastighetsbildningen på Lantmäteriet, pekar på att myndigheten är under stor press.

”Det är ett enormt tryck på ökat byggande som vi inte hade för några år sedan. Men det finns delar där vi till och med har sänkt handläggningstiden”, säger hon och pekar på de nationella infrastrukturprojekten.

”Sedan har jag full respekt för våra generella sakägare, alltså jord- och skogsbruk, där är det längre handläggningstider.”

De kommuner som ansökt om att sköta lantmäteriet upplever att ni inte har lokalkännedom och att det har blivit längre beslutsvägar, hur ser ni på det?

”Vi jobbar hårt med att försöka skapa andra förutsättningar så att vi ska kunna leverera bra service till alla kommuner, det är vårt ansvar som myndighet.”

Ulrika Ekebjär hävdar att exempelvis kranskommunerna till Stockholm och vissa kommuner i Norrland har fått påtagligt kortare handläggningstider som en följd av centraliseringen.

”Det finns kommuner som upplever att de har fått det betydligt bättre, där det har varit så hårt tryck att vi inte har kunnat hantera deras ärenden tillräckligt skyndsamt vid nybyggnation. Det kan vi i dag hantera på ett smidigt sätt. Så upplevelserna varierar beroende på vad man har haft för historia.”

Fick kommuner med egna lantmäterikontor tidigare för bra service jämfört med andra kommuner?
”Den möjligheten finns nog, att det har varit så.”

Ulrika Ekebjär tror inte att det skulle leda till något nettotillskott av resurser om fler kommuner fick sköta lantmäteriet eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt många lantmätare. Effekten skulle snarare bli att resurserna fördelas på ett annat sätt i riket. Men det håller inte Hans Unander med om.

”De påstår att det är omöjligt att rekrytera folk, men vi har redan anställt folk med de kompetenser som behövs, så vi har det klart.”

Tyck till