ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Kommunerna lägger krokben och begränsar bredband

  • KRÄVER MER. Patrik Hofbauer, Sverigechef på Telenor, Hélène Barnekow, Sverigechef på Telia och Anders Nilsson, vd på Com Hem. Foto: Jack Mikrut

Kommunerna lägger krokben för privata aktörer för att gynna de egna, kommunala bolagen när det gäller utbyggnad av bredband. Därmed riskeras regeringen och ansvarige minister Peter Erikssons digitaliseringsmål hävdar Telia, Telenor och Com Hem.

 

 

Investeringar på ytterligare 45 miljarder kronor måste till för att regeringens digitaliseringsstrategi, ett helt uppkopplat Sverige senast 2025, ska nås.

”Det är ett ambitiöst mål, som är viktigt att nå. Men för det krävs samverkan mellan offentliga och privata aktörer, och där har kommunerna en viktig roll”, säger Patrik Hofbauer, Sverigechef på Telenor.

Tillsammans med Hélène Barnekow, Sverigechef på Telia och Anders Nilsson, vd på Com Hem, träffade de företrädare för näringsdepartementet, kommuner och Post- och telestyrelsen i Almedalen.

Enligt företagen fungerar samverkan mellan privata och offentliga aktörer bra i omkring 120 av de kommuner som har statsnät.

Det betyder att det finns övrigt att önska i ungefär 70 kommuner. Enligt företagen gynnas där de egna statsnäten på bekostnad av privata aktörer. Det kan handla om att kommunerna inte ger nödvändiga tillstånd, eller att handläggningen är långsam.

”Det som kan gå på några veckor i vissa kommuner kan i andra ta många månader”, säger Hélène Barnekow.

Och exempel finns både i storstäder och i landsbygden.

”I Stockholm har vi stora problem med grävtillstånd, exempelvis. De hävdar att de har så många andra infrastrukturprojekt”, säger Hélène Barnekow.

Kommunerna måste också ha en positiv inställning till investeringar från marknaden, offentliga medel räcker helt enkelt inte för att digitaliseringsstrategin ska nås.

Hélène Barnekow exemplifierar med Markaryd, där utbyggnadstakten ökade med 30 procent när privata aktörer släpptes in.

De tre operatörerna, som i vanliga fall konkurrerar hårt, är också ense om att det behövs en ökad transparens i processerna så att det är tydligt att villkoren är desamma för offentliga och kommersiella aktörer. Och det brådskar.

”Det går att nå regeringens mål, men då måste kommunerna släppa på det här nu. Tiden går fort”, säger Anders Nilsson som efterfrågar politiskt ledarskap.

De tre delar bilden att digitaliseringsminister Peter Eriksson lyssnar på dem. Han har också gett Post- och Telestyrelsen i uppdrag att titta på samarbetet mellan privata och offentliga aktörer, som ska vara klar i juni nästa år.

”Men vi är oroliga för att det drar ut på tiden, då förlorar vi ytterligare ett år. Processen tar för lång tid”, säger Hélène Barnekow.

För att snabbare ändra inställning hos kommunerna har de tre företagen tagit fram en digitaliseringsstrategi för en fiktiv kommun, Godköping, som de satt i händerna på regering och kommunala företrädare.

”Vi behöver samverka i att förklara varför det här är bra för dem och för deras invånare”, säger Anders Nilsson.

Tyck till