ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Karl-Johan Persson: H&M ligger inte efter digitalt

H&M:s resultat för det andra kvartalet var bättre än väntat men en svag försäljningstillväxt och höga varulager oroar.

”Det finns en bild av att H&M ligger efter digitalt. Det stämmer inte, vi har en framgångsrik onlinehandel för samtliga varumärken och vi kommer ha en fin tillväxttakt många år framöver”, säger vd Karl-Johan Persson.

H&M:s resultat före skatt uppgick till 7,7 miljarder kronor i det andra kvartalet (mars-maj) jämfört med väntade 7,1 miljarder, enligt SME Direkt. Bruttomarginalen var närmast i linje med analytikernas förväntningar medan lägre rörelsekostnader överraskade positivt.

H&M:s försäljning i lokala valutor ökade med 5 procent i det andra kvartalet och enligt bolaget spås försäljningen i juni ha ökat med 7 procent.

Vd Karl-Johan Persson tonar nu ned möjligheterna att för helåret nå målet att öka försäljningen med 10-15 procent i lokala valutor.

”Det blir tufft, vi ökar inte lika mycket som vi har planerat för. Men det kan fortfarande bli ett väldigt bra år där vi har fina ökningar både försäljnings- och vinstmässigt”, säger han.

Är det fortfarande realistiskt att ni för helåret lyckas överträffa förra årets rörelsemarginal på 12,4 procent?
”Det kan vi fortfarande göra, men jag vill inte ge någon prognos.”

Ert varulager var 27 procent högre vid utgången av kvartalet jämfört med i fjol. Hur bekymrad är du över det?
”Ökningstakten har minskat men lagret är fortfarande högre än vad vi planerade för. Därför kommer prisnedsättningarna att vara högre i det tredje kvartalet. Jag känner mig ändå trygg med planen vi har och att vi hanterar det på ett bra sätt under tredje kvartalet och går in i det fjärde kvartalet med en bra situation.”

Är det realistiskt att ni kommer upp i en försäljningstillväxt på 10-15 procent i lokal valuta nästa år?
”Ja, det är realistiskt men ambitiöst. Det finns en missuppfattning i marknaden om att vi ligger efter digitalt men vår digitala försäljning står för en stor andel i dag, den har vuxit bra och har en lönsamhet i nivå med butik vilket få av våra konkurrenter har. Med de investeringar vi gör så räknar vi med att vår digitala försäljning i många år framöver kommer att växa med minst 25 procent per år. Sedan har vi en fin utveckling för våra nya varumärken och det finns mycket kvar att göra med H&M-varumärket och fysiska butiker.”

Ni säger nu att er onlineförsäljning ska växa med minst 25 procent per år framöver. Men värdet av den informationen minskar väl när ni inte uppger hur stor försäljning ni har online nu?
”Vi har valt att inte kvantifiera online. Vi tror att det vilseleder mer än vägleder eftersom gränserna mellan handel i butik och onlinehandel suddas ut alltmer. Men det vi säger är att på vissa etablerade marknader står online redan för 25-30 procent av den totala försäljningen, vilket är en stor andel.”

Växer er försäljning online med 25 procent redan nu?
”Vi ligger på väldigt höga tillväxttal i dag och vi gör stora investeringar för att bredda sajten och utbudet.”

Kommer ni någon gång att ge tydligt svar på om ni lyckas växa 25 procent online?
”Vi kommer att guida löpande för om vi ligger där vi vill vara med det digitala. Vi försöker vara mer tydliga och transparenta på hur vi ser på vår affär och våra långsiktiga tillväxtmöjligheter.”

Aktieförvaltare har under våren uttryckt önskemål om att ni ska börja ge mer information om hur det går för era varumärken, till exempel COS. Hur ser du på det?
”Vi är lyhörda och har i dag börjat berätta mer om onlineförsäljningen, försäljningen för COS och jag ska delta i telefonkonferensen med analytiker. Det är exempel på ökad transparens. Jag försöker lägga så mycket tid som möjligt på verksamheten. Jag tycker det är viktigt.”

H&M upprepade i rapporten att COS kommer att omsätta cirka 10 miljarder kronor under 2017 med en lönsamhet i nivå med H&M-varumärket.

Jämfört med många andra börs-vd:ar har du träffat aktieförvaltare mer sällan och istället fokuserat på kärnverksamheten. Är det något du planerar att förändra givet aktiens utveckling?
”Det är fin balansgång. I och med att kursen inte har utvecklats tillräckligt bra och det finns önskemål om det måste vi vara lyhörda. Därför kommer jag att träffa lite flera ägare och vara med på telefonkonferensen med analytiker. Det blir lite mer.”

H&M:s vd har tidigare inte deltagit i telekonferensen med utländska analytiker men gjorde det på torsdagen när rapporten för det andra kvartalet presenterades. Karl-Johan Persson ville inte svara på om han ska delta i telefonkonferensen med utländska analytiker även framöver.

Hur påverkar den svaga aktiekursutvecklingen ditt arbete som vd?
”Inte så mycket egentligen, för vi har samma fokus på verksamheten. Det är otroligt många duktiga människor som lägger ned väldigt mycket tid på att förbättra och utveckla H&M-gruppen. Det är ett enormt engagemang som fortsätter oavsett om kursutvecklingen är bra eller dålig. Sedan är vi inte nöjda med att vi inte har nått de mål som vi själva har satt upp och de förväntningar som finns på H&M. Det är bara att fortsätta jobba stenhårt, utvecklas bolaget så kommer kursen gå bra också.”

Fredrik Olsson, som är chef för H&M-varumärket inom koncernen, har i spekulationer pekats ut som Karl-Johan Perssons efterträdare som vd.

Skolar du in honom för att ta över när du byter position i koncernen?
”Nej, jag har inte några planer på att sluta som vd. Den dagen jag gör något annat så finns det jättemånga duktiga personer på H&M. Den frågan får vi ta då”, säger Karl-Johan Persson.

På presskonferensen sa att han att familjen Persson inte har några planer på att köpa ut H&M från börsen.

Tyck till