ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Jättar läser lusen av nämndtopparna

  • Aktiemarknadsnämndens direktör Rolf Skog och nämndens ordförande Marianne Lundius.

Aktiemarknadsnämnden slåss för sin framtid efter missen i Rezidor och nu inkompetensförklarar Nordea, AMF och Fjärde AP-fonden nämnden i ett brev.
Di har tagit del av brevet och publicerar utdrag med den hårda kritiken.

Di har i en serie artiklar rapporterat om hur minoritetsägarna i Rezidor har hamnat i kläm. Den nya storägaren HNA har fått godkännande från Aktiemarknadsnämnden att lägga ett bud baserat på börskurs i stället för det verkliga priset som man betalade för aktierna i föraffären med familjen Carlson.

"Vi anser att detta var felaktigt och att Aktiemarknadsnämnden har grundat sitt ställningstagande på en villfarelse."

Så skriver AMF, Nordea Fonder, Fjärde AP-fonden och Provobisgruppen i ett brev till nämndens direktör Rolf Skog. Brevet är en veritabel bombmatta över nämnden och träffar högprofilerade namn som Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden, Ramsay Brufer på Alecta, Johan Munck och advokaten Carl-Johan Pousette.

Här kommer ytterligare ett exempel ur brevet på den svidande kritiken från de stora institutionerna:

"Vi ifrågasätter om vissa av de besked som Aktiemarknadsnämnden lämnat i uttalandena, och konsekvenserna av beskeden är förenliga med de principer och syften som bär upp Nasdaq Stockholms Takeover regler."

De fyra ägarna i Rezidor skriver att reglerna om föraffärer är tydliga och borde ha tillämpats. HNA hade då tvingas beakta köpeskillingen för aktierna i Rezidor och erbjuda alla aktieägare i bolaget samma pris. Klart är att likabehandlingsprincipen är central i de så kallade takeover-reglerna.

Rolf Skog och nämndens ordförande Marianne Lundius gick på måndagen ut med ett långt försvarstal på Di Debatt. Den röda tråden var att nämndens kompetens inte kan ifrågasättas. Som skäl för detta anges bland annat:

"Två av ledamöterna har sin bakgrund i det institutionella aktieägandet, den ena som tidigare vd för Fjärde AP-fonden (Mats Andersson, Di:s anm) och den andre som ägaransvarig på Alecta. Deras erfarenhet och kompetens på området kan knappast ifrågasättas."

Uttalandet är svårbegripligt, eftersom Rolf Skog är väl medveten om att Fjärde AP-fonden står bakom brevet där fondens tidigare vd Mats Andersson i praktiken inkompetensförklaras som offer för en "villfarelse".

En pikant detalj är att Mats Andersson fortfarande var anställd av Fjärde AP-fonden när han deltog i beslutet i april i fjol. Fjärde AP-fonden var samtidigt en av de största ägarna i Rezidor.

"Han borde absolut ha jävat ut sig. Bara det väcker frågor om hans kompetens", säger en tung person i Stockholms finanskvarter.

Tyck till