ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Investmentbanken tipsar: Bolagen du ska köpa i Europa

  • Aktiemäklare, och ECB:s huvudkontor i Frankfurt Foto: AP

Det ljusnar i Europa. Carnegies investeringschef tipsar om småföretag och verkstadsbolag när regionen nu ska hinna ikapp USA.

Reflation är ordet på alla ekonomers läppar sedan Donald Trump valdes till USA:s president i höstas. Efter år av oro för svaga tillväxtutsikter och bortblåst inflation väntas nu en stabil konjunktur med försiktig prispress uppåt.

”I denna globala reflationsperiod bör Europa, som halkat efter USA under flera år, kunna komma ikapp”, säger Brian Cordischi, investeringschef på Carnegie.

En anledning är de fortsatta stimulanserna från Europeiska centralbanken. Centralbankschefen Mario Draghi må ha dragit ner på takten i stödköpen men Brian Cordischi tror att det är för tidigt att dödförklara de penningpolitiska stimulanserna.

”Jag tycker att Draghi har varit ganska konsekvent den senaste tiden i att uppmana marknaden att fokusera på kärninflationen snarare än den totala inflationen, som de förväntar sig kommer att kylas av när oljepriseffekterna passerar”, säger han.

Konjunkturen pekar uppåt. När rapportperioden nu klingar av vittnar företagen om att bättre marknadsläge i Europa. Vinstestimaten ökar i regionen, något som inte setts på flera år. Brian Cordisci påpekar också att förväntningarna inte dragits ner kraftigt inför den senaste rapportfloden.

”Det traditionella mönstret är att företag guidar lägre in i rapporterna så att man får en lägre tröskel. Vi slår estimat som inte hade tryckts ner mycket”, säger han.

Tempot ser ut att fortsätta längre in på året. I sin senaste strategirapport slår Carnegie fast att de europeiska börserna i bästa fall kan klättra 15 procent i år.

”Förutsatt att oljan stannar runt de nuvarande nivåerna kommer vi att se en fortsatt återhämtning i oljesektorns intäkter”, säger Brian Cordischi.

Jämte USA ser de europeiska aktierna också billiga ut. Europas små och medelstora bolag har prislappar som i snitt ligger 35 procent under deras amerikanska konkurrenters.

Ett större tålamod med kronan från Riksbanken talar dessutom för de svenska småföretagen. Vanligtvis handlas mindre bolag till en premie relativt bjässarna men Carnegies eget småbolagsindex har nu sjunkit till en liknande värdering som marknaden i stort.

”Den försiktiga återhämtningen i kronan kan också skifta fokus från storbolagen, som tenderar att vara stora globala exportörer, till småbolagen”, säger Brian Cordischi.

Annars fortsätter sektorrotationen bort från bolag som gynnas av låga räntor, exempelvis fastighetsbolagen, mot cykliska aktier som verkstad och finans.

För det senare krävs dock is i magen enligt Brian Cordischi. Den italienska bankknuten är fortfarande inte löst. Så sent som i veckan rapporterad europeiska tidningar om att ytterligare två italienska banker kan bli föremål statliga räddningsrekapitaliseringar.

Till skillnad krisande Grekland är de finansiella banden mellan Italien och länder som Frankrike och Tyskland fortfarande starka nog att problemen kan sprida sig. De europeiska bankerna har visserligen återhämtat sig sedan den tuffa första halvan av 2016 men riskerna för en nedgång finns kvar.

”Vi har börjat se en del positiv tillväxt i utlåningen i Europa. Jag tror att marknaden vill få större säkerhet i att det är hållbart när ECB rör sig mot slutet av QE-programmet.”

Tyck till