ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Insiderkrönikan: Positiva signaler för börsrookien

  • Foto: TT

Hur ledningen agerar med sitt ägande i samband med en emission sänder en viktig signal om hur de själva ser på aktien.

Det menar Erik Lidén i veckans krönika och lyfter fram ett bolag där ledningen ökar sitt ägande och ett där de har minskat sitt ägande i samband med emissionen.

Insynshandeln fortsätter att präglas av ett lugn. Den senaste veckan har 102 affärer registrerats av 76 insynspersoner och 70 procent av dessa har varit köpaffärer. 
 
Ett bolag med en hel del köpaffärer är vård- och diagnostikföretaget Medicover. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen den 23 maj och kursen sattes till 56 kronor – idag handlas den till 71,75 kronor.

I samband med noteringen köpte 8 insynspersoner aktier för sammanlagt 17 miljoner kronor. Dessutom köpte tre insynspersoner under noteringsdagen men då till betydligt högre kurser.

Det rör sig om styrelseledamöterna Jonas och Robert af Johnick samt IR-chefen Paula Treutiger. Mest köpte Robert af Johnick som köpte 250.000 aktier till kurser runt 62 kronor och därmed ett värde på 15 miljoner kronor. 
 
Sedan dess har Robert af Johnick fortsatt att öka. Han köpte såväl 29 och 30 maj samt senast den 13 juni då han köpte 217.464 aktier på kurser runt 67 kronor.

Totalt har han köpt 711.410 aktier sedan börsintroduktionen och investerat 46 miljoner kronor. Han äger dessutom sedan tidigare 250.000 A-aktier. 
 
I samband med emissionen så förband sig huvudägaren Celox Holding AB samt R12 Kapital Fund I AB att sälja upp till 5,4 miljoner aktier vid eventuell övertilldelning. Den optionen utnyttjades. 

Celox äger efter utnyttjandet 35,4 procent av aktierna och 54,2 procent av rösterna. Celox är idag helägt av Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse. 
 
Ledningen har ett ovanligt stort ägande. Exempelvis äger vd Fredrik Rågmark drygt 2,4 miljoner A-aktier och ordförande Fredrik Stenmo drygt 2,3 miljoner A-aktier.

Att flera i ledningen köper i samband med noteringen och att Robert af Johnick fortsätter köpa till stigande kurser ser jag som ett gott tecken: Han har suttit i styrelsen sedan 2000. 

Insynspersonernas agerande borgar för att Medicover-aktien utvecklas bättre än börsen det kommande året.

I den övriga insynshandeln noterar jag köp av vd och storägaren i New Wave, Torsten Jansson, som köpte 69.000 aktier den 13 juni. Dessutom köpte även ordförande Olof Persson 35.000 aktier den 12 juni vilka också är hans första köp sedan han tillträdde för ett år sedan.

Insynshandeln i bolaget har varit blandad den senaste tiden och dessa två affärer är inte på egna meriter tillräckligt för att jag ska köpa aktien. 
 
Även Fredrik Lundberg har varit i köptagen den senaste veckan. Den 12 juni köpte han aktier i Skanska och Handelsbanken för vardera 61 miljoner kronor.

Även Lundbergföretagen har köpt aktier i Handelsbanken – den 14-16 juni köpte de aktier för totalt 122 miljoner kronor. Det här är affärer som inte säger särskilt mycket på grund av det mycket stora direkta som indirekta ägande som han har i dessa bolag. 
 
I det negativa spektrumet av insynshandeln noterar jag spelbolaget Mr Green. Efter börsens stängning den 14 juni meddelade bolaget att man tar in 195 miljoner kronor genom en placering av 5 miljoner aktier till kursen 39 kronor.

Det innebar en rabatt på drygt 6 procent mot stängningskursen samma dag. Bland köparna av aktierna återfinns Handelsbanken Fonder och tredje AP-fonden. I samband med emissionen sålde sex storägare 1 miljon aktier.

Bland andra sålde grundaren Henrik Bergquist 319.913 aktier och äger därefter 1,6 miljoner aktier.  
 
Storägarna har förbundit sig att inte sälja fler aktier de kommande 90 dagarna. Pengarna från emissionen ska användas till organisk expansion och förvärv heter det i ett pressmeddelande från bolaget.  
 
Även om storägarna har kvar merparten av sitt ägande efter affären så inger deras försäljningar föga trygghet. Trots att placeringen gjordes med en ordentlig rabatt så handlas aktien idag under denna emissionsnivå.

Det är ett kvitto på att marknaden inte köper idén om expansionen. Storägare som minskar i detta läge ger anledning att avstå ifrån Mr Green-aktien i dagsläget och jag tror inte att den är en vinnare det kommande året. 
 
Ingen krönika skrevs för ett år sedan och därmed finns inte heller några tips att utvärdera.  

Erik Lidén är ekonomie doktor samt vd och grundare av fondbolaget Insiderfonder som placerar utifrån insynpersoners handelsmönster. Du kan följa honom på Twitter: @Erik_Liden. Här kan du maila till skribenten.

Som anställd på Insiderfonder får han enligt fondbolagens egna regelverk inte handla i aktier privat och saknar därför ägande i de börsnoterade bolag han här skriver om. Skribenten har dock insyn i de placeringar som fondbolagets fonder gör. Fondernas ägande i de aktier som omnämns i artikeln:

Medicover: Ägande saknas 
New Wave: Ägande saknas 
Skanska: Negativt innehav i en fond 
Svenska Handelsbanken: Negativt innehav i en fond 
Mr Green: Ägande saknas 

Tyck till