ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Högsta inflationsförväntningarna på fem år

  • Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Maja Suslin/TT

Förväntningarna på den framtida inflationen steg i september, efter sommarens uppskruvade prisökningstakt. Mätningen från Prospera är ännu en bekräftelse att Riksbanken lyckats med inflationsmålet.

Förväntningarna på svensk inflation steg i september på både kortare och längre sikt.

På ett års sikt väntas 2 procents inflation, på två års sikt 2,1 procent och på fem års sikt 2,2 procent, enligt Prosperas undersökning på uppdrag av Riksbanken bland finansiella aktörer liksom arbetsmarknadens parter.

Den för Riksbanken viktigaste siffran, förväntningarna på fem års sikt, noterar därmed den högsta nivån sedan början av 2012.

Den föregående mätningen i juni visade inflationsförväntningar om 1,7 procent på ett års sikt, 2,0 på två års sikt och 2,1 på fem års sikt.

Sedan i juni har inflationen överträffat förväntningarna flera månader i rad.

KPIF-inflationen översteg målet 2 procent i såväl juli som augusti, även om såväl Riksbanken som bankekonomer flaggat för att det är en tillfällig uppgång. Pristrycket väntas falla tillbaka igen under hösten inte minst på grund av att kronans växelkurs väntas klättra.

Prosperas enkät omfattar också förväntningarna på framtida löneökningar bland inköpschefer och arbetsmarknadens parter, ett viktigt bidrag i Riksbankens jakt på varaktig inflation omkring 2 procent.

På ett års sikt väntas 2,4 procent högre löner om ett år, vilket var snäppet högre jämfört med föregående mätning i juni. På tre och fem års sikt var den förväntade löneökningstakten oförändrat 2,4 respektive 2,5 procent.

Ökningen på kortare sikt drevs av inköpscheferna och löntagarsidan. Facken har skruvat upp förväntningarna till 2,7 procent på ett år sikt. Arbetsgivarna dämpade däremot sina förväntningar på löneökningar till 2,3 procent på ett års sikt, från 2,4 procent i juni.

Tyck till