ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Höganäs vd: Stort intresse hos kunderna

  • Melker Jernberg, vd för Höganäs. Foto: Lars Jansson

Vattenrening, 3d-printing, komponenter till eldrivna motorer och ytbeläggning utvecklas till nya viktiga användningsområden för Höganäs metallpulver.
”Alla dessa områden har potential att bli väldigt betydelsefulla för oss”, säger Melker Jernberg, vd för Höganäs.

Höganäs utvecklar tekniker för tre olika typer av rening. Ett för dricksvatten, ett för industriellt avfallsvatten och ett för jordsanering.

Basen i alla tre processer är att man använder metallpulver, vilket är poröst och väldigt reaktivt, som absorberar tungmetaller, arsenik och cancerogent krom.

”Vattnet filtreras genom pulvret och det ger reaktionen. Processen ger inte några restprodukter alls eftersom man kan återanvända och ta tillbaka pulvret. I marknadsföringen kallar vi vår vattenrening för no magic, just nature, men för mig är det nästan tvärtom – det är nästan magiskt”, säger Melker Jernberg.

Bristen på rent vatten i världen innebär att den affärsmässiga potentialen i Höganäs vattenteknik är stor om den får ett kommersiellt genombrott.´

”Vi är i stadiet med affärs- och implementationsutveckling. Produkten är tekniskt bevisad. För att få en kvalitetsstämpel på vår reningsmetod har vi i ett år kört processen i Kalifornien. Vi väntar nu på den sista dokumentation som visar att vi klarar kraven”, säger Melker Jernberg.

Ett andra intressant framtidsområde för Höganäs är så kallad 3d-printing i metall, så kallad additiv tillverkning.

Små komponenter byggs upp genom att 3d-skrivarna lägger en metallpulverbädd med bläckstråleteknik och sedan adderar tunna lager på varandra. Det speciella är att partiklarna limmas ihop i stället för att smältas ihop.

”Intresset är stort hos kunderna, det har varit bra fart under de senaste sex månaderna. Vi har kundprojekt inom bland annat bilindustrin och tandvård som lanseras under hösten.”

Samtidigt betonar han att att 3d ännu är en liten del av Höganäskoncernens totala affär.

”Totalt säljs nu kanske 1.000 ton metallpulver i världen till 3d-printing per år. Det ska jämföras med att vi säljer 500.000 ton metallpulver i vår basaffär. Vår verksamhet inom 3d är en bas för oss för att förstå marknaden, för att vara i fronten när vi utvecklar vårt pulver”, säger Melker Jernberg.

Något som även är ett prioriterat område inom forskning och utveckling på Höganäs är att bolagets metallpulver är en relevant produkt i elektriska bilar.

”Vi ser elektrifiering som en stor möjlighet. Vi utvecklar lätta, hållbara, gröna lösningar i vår basaffär till fordonsindustrin och vi tar fram nya lösningar för elektriska applikationer, till exempel drivmotorer”, säger Melker Jernberg.

Ett område där Höganäs, bland annat ur hållbarhetssynvinkel, ser betydande tillväxtmöjligheter för metallpulver är för ytbeläggning av produkter, till exempel grävskopor och jordbruksredskap, så att de blir mera slitstarka.

Strax efter att den här intervjun genomfördes utsågs Melker Jernberg till ny chef för Volvo Construction Equipment, VCE, där han börjar den 1 januari 2018.

Tyck till