ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Hemberg: Bind inte bolånet

  • Claes Hemberg. Foto: Colourbox/Jesper Frisk

Bara för att de långa räntorna är på väg upp är det inte läge att binda bolånet, enligt sparekonomen Claes Hemberg. Istället råder han bolånetagarna att pruta hårdare.

Den genomsnittliga rörliga bolåneräntan ligger fortfarande på rekordlåga nivåer. De senaste fyra månaderna har den inte rört sig nämnvärt hos ett tiotal banker och ligger kvar på 1,55 procent.

Mönstret är mer splittrat för längre löptider. Hälften av bankerna har nu en högre genomsnittlig treårsränta medan nästan lika många har sänkt den.

När det gäller femårsräntan är höjningen dock desto tydligare. Sju av tio banker har höjt räntan medan bara två sänkt.

En del bedömare ser de senaste siffrorna över KPI-utfallet så väl som inflationsförväntningarna som ett tecken på att Riksbanken kan behöva höja räntorna snabbare än prognosen.

"Sammantaget känns det som att sannolikheten nu är större för att räntehöjningarna kommer lite tidigare än många trott", sa SEB:s privatekonom Jens Magnusson till Di i slutet av augusti.

Han hade då tidigare förordat en övervikt på rörlig ränta men svängt och rekommenderat kunderna att binda drygt 70 procent av lånen på olika löptider.

Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, avråder dock från att binda bolånet.

"Bankerna säger det, det är ju klart att de vill det. De använder det här som ett skrämskott", säger han.

Om tremånadersräntan ligger kvar på nuvarande snitt skulle den genomsnittliga femårsräntan kosta en genomsnittlig svensk med ett bolån på 2 miljoner drygt 10.400 kronor per år enligt Claes Hemberg.

Nu lär knappast den genomsnittliga rörliga räntan vara oförändrad de kommande fem åren men Claes Hemberg är skeptisk till att Riksbanken kommer lägga i en högre växel. Oron för hur konsumtionen skulle påverkas negativt av snabbt stigande bostadskostnader väger för tungt anser sparekonomen.

"De kommer antagligen vara jättefega med det här", säger Claes Hemberg.

Han ser också ett annat skäl att hålla sig till den rörliga räntan. I dag uppger drygt hälften av de tillfrågade bolånetagarna att de prutar på sin ränta enligt Sifos undersökningar. Men den andelen lär öka när räntan stiger.

"Snitträntan kanske ligger kvar för att folk blir mer intresserade och upptäcker att det går att pruta", säger han.

Tyck till