ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Han ska lotsa Länsförsäkringar in i en ny tid

  • SÖKER FORMEN. Johan Agerman, vd för Länsförsäkringar, ska digitalisera och effektivisera bank- och försäkringskoncernen. Foto: Jesper Frisk

Dyrare nota för storm- och översvämningsskador, lågränteekonomin och hushållens växande skuldberg. Det är de tuffaste utmaningarna för Johan Agerman, som vid årsskiftet blev vd för försäkringsjätten Länsförsäkringar.

Med närmare fyra miljoner kunder och stora marknadsandelar inom sak- och livförsäkring, fond, bank och fastighetsförmedling är Länsförsäkringsgruppen en av branschens största spelare. Bara inom sakförsäkring strömmar det årligen in cirka 24 miljarder kronor i försäkringspremier.

I toppen för gruppen sitter sedan årsskiftet Johan Agerman, en 54-årig försäkringsveteran som trots sin erfarenhet nu har många okända affärsområden att styra över.

”Liv, bank och fond är nytt för mig, men försäkring kan jag. Det är roligt att jobba med helheten”, säger vd:n när Di gör ett besök på huvudkontoret på Gärdet i Stockholm.

Varför fick du jobbet?
”Jag är bra på att driva digitalisering och effektivisering, det är två av ägarnas uppdrag. Det är viktigt att se om vi kan få ut mer av organisationen och om vi gör rätt saker. Framåt sommaren ska det finnas en plan på hur vi går vidare.”

Möjligen spelade hans uthållighet in i bedömningen. Som jämnårig med Gunde Svan och uppvuxen i Ludvika var skidåkningen central. Och där fick Johan Agerman lära sig att förlora.

”Jag fick så mycket stryk av Gunde, till exempel på ett lopp i skidspelen i Falun. Det är skillnad på världsklass och vanliga utövare.”

Johan Agerman lämnar en börsnoterad och vinstmaximerande försäkringsjätte som RSA bakom sig för att leda en decentraliserad försäkringsrörelse, där makten ligger hos 23 länsbolag.

”Det är egentligen ett supermodernt ekosystem med olika kompetenser som jobbar tillsammans, lite grann som man arbetar i Silicon Valley.”

”All affär ska vara lokal, i länsbolagen som är nära kunderna. Länsförsäkringar AB ska skapa förutsättningar för att göra bra kundmöten. Här är digitaliseringen en nyckelfaktor.”

Ser du några fördelar med ett kundägt bolag?
”Det är fantastiskt att vara i ett kundägt bolag. Det finns inga aktieägare som ska ha pengar, i stället får kunderna tillbaka överskottet.”

I fjol betalade Länsförsäkringsgruppen tillbaka 900 miljoner kronor till kunderna.

Johan Agerman är också ansvarig för landets femte största bank, som i fjol visade upp en vinst på närmare 1,5 miljarder kronor. Banken ökade utlåningen med 12 procent till 227 miljarder kronor.

Hur ser du på att låneportföljen växer?
”Vi måste växa i lagom takt, och inte bli för sugna. Vi har en bra kännedom om den lokala marknaden genom länsbolagen, det är en fördel.”

Ska man vara orolig för de svenska hushållens skulder?
”Ja, det ska man ta på allvar. Men vi måste också titta på kundens hela balansräkning och se på sparandet.”

Johan Agerman förstår behovet av skuldbegränsande åtgärder, men pekar på att lånebehovet skiljer sig stort mellan grupper i samhället.

”Vi som är födda på 1950, 1960- och 1970-talet har det relativt väl förspänt, medan de yngre som ska in på dagens bostadsmarknad har det svårare. För att inte tala om nyanlända.”

”Man måste gå till roten och åtgärda bostadsproblemets orsaker, bristen på bostäder.”

Hur ser du på att epoken med mycket låga räntor fortsätter?
”Det är absolut en utmaning. När jag började i försäkringsbranschen var kostnaderna större än premieinbetalningarna, men det kompenserades av kapitalförvaltningen. Nu är det inte så.”

Vad är försäkringsbranschens största utmaning?
”En utmaning är hållbarhet, kostnader för klimatförändringar. Stormar och andra naturfenomen drabbar oss allt oftare. Vi behöver exempelvis driva frågor som att bygga bättre och på mindre utsatta lägen.”

Länsförsäkringar driver forskningsprojekt inom klimat- och översvämningsrisker, håller seminarier om klimatförändringar samt testar byggmaterial.

Johan Agerman nämner också lokala initiativ hos länsbolagen i olika samhällsfrågor.

”Att ta tag i migrationen och dess problem är också en viktig uppgift.”

Tyck till