ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Flaskhals broms för nybyggande

  • PRESSAD. Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg

Bostadsbyggen och företagsetableringar bromsas av de allt längre handläggningstiderna hos Lantmäteriet.
Trots att regeringen ställt skarpa krav på förbättringar ser det mörkt ut de närmaste åren enligt myndigheten.

Att öka takten i bostadsbyggandet har varit en prioriterad fråga för regeringen. Boverket har uppskattat behovet av nya bostäder år 2025 till över 700.000.

En viktig del i arbetet har varit att minska tidsåtgången i de olika stegen fram till färdiga bostäder.

Men hos en viktig myndighet, Lantmäteriet, går utvecklingen i fel riktning. Handläggningstiderna ökar på bred front.

Leveranstiden för fastighetsregleringar har ökat med nio veckor bara under 2016 och snittet är nu 52 veckor enligt myndighetens årsredovisning. För enklare avstyckningar är leveranstiden 39 veckor, en ökning med 22 procent på ett år. För avstyckningar avsedda för nybyggnad av bostäder är leveranstiden kortare – 20 veckor – men även här noteras en ökning med tre veckor sedan 2015.

Hos många kommuner är frustrationen stor över de utdragna processerna.

Även branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI, har noterat att myndighetens handläggningstider blivit längre.

”Det är en av alla de här flaskhalsarna som gör att tar tid att komma till skott med byggen. Det är framför allt inom bostadsbyggandet som vi märker att de sackar efter”, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på BI.

Regeringen har uppmärksammat problemen och vid årsskiftet skärptes tonen mot Lantmäteriet.

”Handläggningstiderna har allmänt sett ökat under en följd av år och situationen upplevs som ett besvärande och försvårande hinder i samhällsbyggnadsprocessen och för etablering av företag”, skrev bostadsminister Peter Eriksson till myndigheten då.

”Det är därför nödvändigt att Lantmäteriet visar hur en utveckling mot kortare handläggningstider ser ut”, skrev han vidare.

Myndigheten fick till sista maj på sig att redovisa hur handläggningstiderna i fastighetsbildningsverksamheten skulle kunna minskas med 15 procent – från 47,1 till högst 40 veckor, till den 1 juli 2018.

Men svaret är nedslående. Lantmäteriet har tagit fram en lista med 32 åtgärder och ser visserligen goda förutsättningar att målet både kan nås och överträffas – men först om två och ett halvt år. Och hittills i år har handläggningstiderna i stället ökat från 47,1 till 50 veckor i genomsnitt.

”Inom den mätperiod som uppdraget avser finns dock en risk att minskningen av handläggningstiderna blir marginell, eller till och med att det inte kan noteras någon genomsnittlig minskning”, skriver myndigheten till regeringen.

Lantmäteriets digitaliseringschef Mats Snäll, som lett utredningsarbetet, pekar på att myndigheten genomför en digitalisering som förväntas ge betydligt snabbare handläggningstider, men där effekterna längs vägen är svåra att beräkna.

”Det är ett svårt och osäkert läge och det är hela bakgrunden till att vi är där vi är. Det har varit svårt att rekrytera tillräckligt med arbetskraft för att utföra de ärenden vi har och det är fortfarande osäkert om vi kommer att kunna göra tillräckligt med digitaliseringen för att nå resultat inom den här perioden”, säger han.

”Men vi kommer naturligtvis att göra allt i vår makt för att nå dit”.

Även Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera Lantmäteriets åtgärder för att minska handläggningstiderna. Den utredningen ska redovisas till näringsdepartementet senast den 31 oktober.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/14699GHQNlup/

Tyck till