ANNONS:
Till Di.se
3:12-reglerna

Experternas råd inför 3:12-förändringen: Maxa utdelningen

Ta ut maximalt belopp i utdelning – och ta om möjligt ut mer i lön.
Det är några av råden som företagare får inför förändringarna av de så kallade 3:12-reglerna.

Ägare till fåmansföretag, som har fritt eget kapital i bolaget och sparade lågbeskattade utrymmen, kan besluta om att under 2017 lämna en utdelning till 20 procent skatt.

Om de föreslagna ändringarna i 3:12-reglerna blir verklighet höjs skatten till 25 procent året därpå.

"Utifrån den utgångspunkten finns det självklart incitament för många ägare till fåmansföretag att maximera vinstuttaget under 2017", säger Mikael Carlén, ansvarig för skatteverksamheten på konsultbolaget PWC.

Vilka avvägningar bör man göra innan man fattar det beslutet?
"Företagare bör som vanligt alltid överväga om vinsten i stället bättre behövs i företaget, till exempel för att möjliggöra investeringar och utveckling av företaget."

Mikael Carlén påpekar att en utdelning innebär att bolagets soliditet sjunker samtidigt som likviditeten försämras.

"Detta innebär alltid en risk att bolaget är sämre rustat att möta en eventuell sjunkande konjunktur", säger han.

Förutom att se över hur utdelning kan tas ut under 2017 bör alla småföretagare ta ställning till hur stor årets lön behöver bli.

Lönen för 2017 ligger till grund för vilket utrymme som finns för utdelning som beskattas med 25 procent 2018. Därför kan många behöva höja sina löner för att i slutänden kunna finansiera en oförändrad levnadsstandard med de föreslagna reglerna.

"Sannolikt kommer företagarna inte slutligen veta vilket lönekrav som gäller förrän hösten 2017. Många planerar därför, om möjligt, utifrån att bolaget ska ha råd att betala ut ytterligare lön under slutet av året", säger Mikael Carlén.

Hos kapitalförvaltaren Consortum Capital Investments har man funderat en del på hur småföretagare ska tänka kring bolagets kapital på längre sikt, det vill säga efter en eventuell regeländring.

Eftersom det blir dyrare att ta utdelningar, och det generellt kommer att krävas en högre egen lön för att få räkna utdelning på löneunderlag, blir Consortums rekommendation att så länge det är privatekonomiskt möjligt som högst ta ut en lön som motsvarar brytpunkten för statlig skatt, cirka 37.000 kronor, samt en utdelning på maximalt 103.750  kronor.

"Man bör helt enkelt använda sig av schablonregeln och behålla överskottet i bolaget", säger David Wickman, företagsspecialist på Consortum.

Skattehöjningen på utdelning, från 20 till 25 procent, gör att det inte blir någon skillnad på skatten som man betalar efter att ha haft pengarna i ett så kallat trädabolag i fem år.

"Det gör att det enda man uppnår med att höja sin lön för att få mer utdelningsunderlag är att du får ut pengarna snabbare. Skatten blir inte lägre", säger David Wickman.

I vissa fall kan det enligt David Wickman till och med vara så att det lönar sig att belåna huset. Det är dock inget generellt råd, utan riktar sig mer till företagare som ändå är på väg att gå i pension eller sälja sitt bolag och samtidigt är lågt belånade.

"Säg att du behöver 10.000 kronor i månaden i fem år fram till pension. Då kan du ta ett lån på 600.000 kronor och betala av det när du får ut pengarna ur bolaget efter trädaperioden. Kostnaden för räntan blir lägre än skatteökningen en högre lön skulle medföra", säger han.

David Wickman påpekar att den beräknade skatteintäkten för staten blir långt lägre än förväntat om företagare följer rådet att hålla nere både lön och utdelning. Dessutom kan det få effekter på konsumtionen eftersom ägarnas privatekonomi krymper.

Tyck till