ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Expert ser fördelar med bostadsprisfall

  • Enligt Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström vore en prisnedgång på bostäder inte negativ – tvärtom Foto: Di/TT

Både myndigheter och privatpersoner fruktar att bostadspriserna ska falla. Men en expert går mot strömmen – snarare vore det välkommet med ett prisras på uppemot 40 procent.

 

Svenska bostadspriser har stigit kraftigt sedan mer än ett par decennier och under 2000-talet har utvecklingen accelererat. Enligt Svensk Mäklarstatistik uppgår det genomsnittliga kvadratmeterpriset i centrala Stockholm till över 93.000 kronor.

Både Finansinspektionen och Riksbanken har varnat för att svenskarnas skulder ökar i en alltför hög takt och att ett bostadsprisfall skulle få negativa konsekvenser för ekonomin. Men enligt Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström vore en prisnedgång på bostäder inte negativ – tvärtom.

”För Sverige som helhet vore det önskvärt”, säger han.

Jämför bolåneräntor ¬– från 1,25% (extern tjänst)

Experters och myndigheters mest optimistiska scenarion angående bostadspriserna kan liknas med en pyspunka, det vill säga att prisökningen planar ut och att svenskarnas inkomster hinner växa i kapp.

”Problemet med tillgångspriser är att de inte brukar stå stilla, de tenderar att gå upp eller ned. I valet mellan uppgång och nedgång anser jag att det finns fler fördelar med en nedgång”, säger Andreas Wallström.

Han viftar inte bort de negativa konsekvenserna – ett ras för bostadspriserna skulle med största sannolikhet leda till lägre konsumtion och lägre tillväxt.

”Men det är i det korta perspektivet. Ofta tycker jag diskussionen kring bostadspriser begränsas till konjunkturrisken. Alltför sällan lyfts de strukturella problemen fram, på ett samhällsplan finns det fördelar med en nedgång”, säger Andreas Wallström.

Han pekar på att det skulle bli lättare för de som står utanför bostadsmarknaden, till exempel ungdomar, att köpa en lägenhet om priserna föll och att de som bor i en liten lägenhet skulle ha lättare att byta upp sig.

”Det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och även på arbetsmarknaden eftersom det blir lättare att flytta till en ny stad och få en bostad”, säger han.

En krasch skulle kanske också lösa upp politikernas handlingsförlamning vad gäller bostadspolitiken.

Hur stor skulle en lämplig prisnedgång vara?
”Det är omöjligt att säga men större fastighetskrascher brukar resultera i en nedgång på 30-40 procent. Det låter ju som en katastrof men i Sverige motsvarar det tre-fyra års prisuppgång. 2014 var ett ganska bra år för Sverige, det rådde knappast massarbetslöshet eller liknande.”

”Man ska vara medveten om att vi haft drygt 25 år med stigande bostadspriser, det är en enorm förmögenhetsomfördelning som har skett”, tillägger Andreas Wallström.

Någon bostadskrasch ser han dock ännu inte i spåkulan.

”Jag tror att den absolut viktigaste variabeln för bostadspriserna är räntan och så länge vi har så här låga räntor är det svårt att se att prisras. Vår bästa gissning är att bostadspriserna planar ut.”

Tyck till