ANNONS:
Till Di.se
Di på plats i Almedalen

Ekonomiprofessorn: Upplagt för decennier av problem i Sverige

  • Foto: Jesper Frisk (Di)

Utan en ny svensk modell står snart en period av stagnation för dörren. Under ytan har dagens modell redan passerat bäst före-datum. Det varnar ekonomiprofessor John Hassler.

”Tittar man på tillväxtsiffror per capita för Sverige så sjunker de nu under EU-snittet”, säger John Hassler, ekonomiprofessor vid Stockholms universitet och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet.

Regeringens egna prognoser pekar mot en årlig BNP-tillväxt per capita på 1 procent. Det vore en halvering jämfört med snittet för de senaste två decennierna inklusive finanskrisen, påpekar han.

Den svenska modellen har under Almedalsveckan hyllats av alla från Centerpartiet och OECD till Socialdemokraterna och den nobelprisade ekonomen Joseph Stiglitz, som rätt sätt att möta globaliseringen.

Men enligt John Hassler haltar det omhuldade konceptet betänkligt idag.

Han beskriver den ursprungliga svenska modellen som världsbäst på att hålla tillväxten hög under massivt ekonomisk omvandlingstryck, fram till 1970. Särskilt framhåller han den svenska kombinationen av välfärdsstat, utbildningssystem och acceptans för ett internationellt konkurrenstryck hos starka fackföreningar.

Men efter 1970 började Sverige dala i välstånd och konkurrenskraft, plågat av inflation och upprepade devalveringar.

”Någonstans 1970 toppade version ett av modellen. Sen följde en period av dumheter. Under 80-talet maskerades den underliggande stagnationen av en expansiv period. Men det krävdes en kris på 90-talet för att nå politiska uppgörelser om en svensk modell version två”, säger John Hassler.

”Jag är orolig för att version två av den svenska modellen har toppat nu.”

På 90-talet gjordes bland annat genomgripande reformer av skatte- och pensionssystemet med bred parlamentarisk uppslutning.

I dag vacklar Sverige än en gång under politiska låsningar trots uppenbara behov av långsiktiga reformer, konstaterar John Hassler. Dagens högkonjunktur bidrar samtidigt till att minska trycket att hantera 2010-talets stora utmaning: det växande antalet långtidsarbetslösa, framför allt bland lågutbildade utrikes födda.

Behoven av en bättre fungerande integration, arbetsmarknad, bostadsmarknad, skola och vuxenutbildning blir alltmer akuta, enligt John Hassler.

”Jag är orolig för att vi på nytt befinner oss i en fas av dumheter. Det förvärras förstås av ett svårt parlamentariskt läge. Det är en ganska låg grad av mod hos politikerna att gå ut med saker som kanske upplevs som impopulära. Det talar tyvärr emot att vi får stora omtag innan det blir en ny kris.”

Krävs det en ny kris innan vi får en ny svensk modell?
”Vi ska vara väldigt tacksamma att Sveriges politiska system verkar fungera bra när det är kris. Så är det definitivt inte i alla länder. Men jag skulle hoppas att man kunde göra något redan innan det blir kris. Särskilt när det gäller utanförskapet, integrationen och utbildningssystemet. Den krisen är inte alls lika akut som till exempel 90-talskrisen. Men vi lägger grunden för decennier med stora problem.”

Tyck till