ANNONS:
Till Di.se
Di på plats i Almedalen

Efter alla år – Citybanan färdig före tidtabellen

  • Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan i Stockholm, räknar ned till invigningen. Han är själv pendlare. Foto: Jack Mikrut

  • Det finns flera konstnärliga utsmyckningar på de nya stationerna. Foto: Jack Mikrut

  • Citybanan kommer att avlasta Centralstationen från pendlare. Foto: Jack Mikrut

När Citybanan invigs den 10 juli får Stockholm sina två första nya järnvägsspår på nästan 150 år.
För 20 miljarder har tågkapaciteten genom staden fördubblats.

”Det här är ju det största och det häftigaste jag har gjort i min karriär. Jag är ju en pendlare själv och vet vilken nytta den kommer att göra”, säger Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef, i rulltrappan ned från Vasagatan.

Över trapporna hänger en solföljare, en spegel som reflekterar solljuset till prismorna i taket ned mot Stockholm City, den ena av Citybanans två nya pendeltågsstationer.

Pendlarkatedralen, som konstverket kallas, är ett av 16 i de två nya pendlarstationerna. Nere på stationen arbetar personal i gula varselvästar.

”Arbetet pågår ända in i det sista. Det är bara någon vecka sedan rulltrapporna var klara”, säger Kjell-Åke Averstad.

När pendeltågen klockan 5 på morgonen den 10 juli börjar trafikera Citybanan får den så kallade Getingmidjan, sträckan mellan Södra station och Centralen, sin efterlängtade avlastning. I snart 150 år har trafiken samsats på de två spåren på sträckan. Trafiken är uppe i omkring 550 tåg per dygn, en majoritet av tågtrafiken i Sverige.

”De senaste 20, kanske 30 åren har efterfrågan varit så stor att vi har tillåtit mer trafik på Getingmidjan än vi borde. Det har gjort systemet väldigt störningskänsligt”, säger Kjell-Åke Averstad.

Med pendeltågens nya rutt frigörs 60 procent av trafiken på sträckan.

”Det kommer att bli lite ödsligt där uppe innan trafiken växlar upp, inte minst på Centralstationen som får en helt annan funktion när pendlarna försvinner”, säger Kjell-Åke Averstad.

Officiell byggstart var den 24 januari 2009. Omkring 50 entreprenader senare är den löpande notan uppe i 20 miljarder kronor, vilket gör Citybanan till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna.

Enligt Kjell-Åke Averstad är samhällsnyttan flerfaldig. De skilda spåren för pendel- och fjärrtåg innebär att systemet blir mindre störningskänsligt och de två nya stationerna förkortar pendlingstiden.

”Majoriteten av pendlarna byter till t-banan. De får det lättare när bytena går snabbare”, säger han.

Men kapacitetsökningen för fjärrtågen gynnar också hela landet, enligt Kjell-Åke Averstad.
”Det handlar lika mycket om tågen på ytan. Grovt räknat så dubblar vi kapaciteten genom Stockholm. Utan Citybanan skulle det inte gå att öka trafiken ytterligare. Det möjliggör nya system såsom eventuella höghastighetståg”, säger han.

Som mest har det varit 2.500 personer involverade i projektet, utmaningar har inte saknats.

”Det har funnits allt. En hel del tekniska utmaningar, men framför allt att vi har byggt där vi har byggt har påverkat mycket. Det finns mycket under mark i Stockholm och vi har byggt nära både tunnelbana och kulturhistoriska byggnader. Det gäller att ha koll på varje salva.”

Projektet håller budget och blir klart före utsatt tid, enligt Kjell-Åke Averstad.

”Vi har ju fått tänka om på en del delar och sänktunneln i Riddarfjärden tog två år längre än beräknat. Men eftersom vi började med den tidigt så blir helheten klart i tid”, säger han.

För Kjell-Åke Averstad innebär invigningen den 10 juli att han börjar se ljuset i slutet av tunneln på ett projekt som har sysselsatt honom i tio års tid. Formellt avslutas projektet först vid årsskiftet.

”Vi har en del jobb efter invigningen, det är bland annat en hel del dokumentation som ska packas ned.”

Är du nervös inför öppningen?
”Det är fortfarande mycket som ska göras så det är lite nervöst. Men hinner vi bara klart i tid så kommer det att fungera bra”, siar Kjell-Åke Averstad.

Tyck till