ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Då blåser det upp till orkan på marknaden

  • Foto: Jesper Frisk

Just nu råder ett förrädiskt lugn på världens börser. Men det är bara lugnet före stormen, snart går vi in i en period av kraftiga rörelser på börsen. Det spår Erik Norland, seniorekonom på gigantiska CME Group. Här är hans tips om hur du kan förutse oroliga tider på börsen.

Det amerikanska bolaget CME Group tillhandahåller världens största marknad för derivat och varje år hanterar bolaget drygt tre miljarder kontrakt med ett sammanlagt värde på nio biljarder kronor (en biljard är en miljon miljarder).

Dagens industri träffar Erik Norland, seniorekonom på CME Group, under ett besök i Sverige för att prata om populismens påverkan på penning- och finanspolitiken och hur det slår över på optionsmarknaden.

”De politiska riskerna har överdrivits lite eftersom marknaden uppenbarligen inte bryr sig särskilt mycket”, säger Erik Norland.

Han pekar på det så kallade skräckindexet Vix som exempel. Vix mäter vilken volatilitet som marknaden förväntar sig kommande 30 dagarna. Om Vix går upp betyder det att de som säljer optioner, det vill säga skydd mot eventuella nedgångar, vill ha mer betalt därför att volatiliteten anses vara på väg upp. Under maj har Vix noterats på rekordlåga nivåer, skrämmande låga nivåer enligt vissa bedömare.

Erik Garland lyfter också fram kostnaden för optioner på exempelvis euron gentemot dollarn eller pundet gentemot dollarn.

”Optionskostnaderna där är inte på rekordlåga nivåer men väl under det historiska genomsnittet. Tittar man på energioptioner så handlas de på sitt historiska genomsnitt. Det finns inget exceptionellt som antyder att aktörer på marknaden är extremt oroade”, säger han, men påpekar att det handlar om ett förrädiskt lugn.

Erik Garland ställer sig frågorna: reflekterar optionsmarknaderna generellt de politiska riskerna och varför upplevs risknivåerna vara så låga av investerare?

”Den enkla förklaringen är att optionspriserna inte har rört sig så mycket den senaste tiden. Folk är därför villiga att försäkra aktier, valutor och liknande till en väldigt låg kostnad.”

Anledningen till det är enligt honom centralbankernas väldigt expansiva penningpolitik, till exempel köper ECB fortfarande obligationer för miljarder euro genom stödköpsprogram.

”Centralbankerna skapar fortfarande enormt mycket pengar och det betyder att marknaderna är väldigt likvida. Det finns en köpare för varje säljare och vice versa, helt enkelt. Det är väldigt lätt för säljare att hitta köpare nära det nuvarande priset”, säger Erik Norland.

I USA ser det dock lite annorlunda ut. Den amerikanska centralbanken Fed avslutade sina kvantitativa lättnader för snart tre år sedan och i fjol höjde Fed räntan för första gången på nästan ett decennium.

”Fed kommer att fortsätta höja räntan, ECB kommer så småningom att avsluta sina kvantitativa lättnader och Bank of England kommer att skala tillbaka krisåtgärderna som de implementerade efter brexit”, säger Erik Norland.

När det händer finns det helt plötsligt inte lika mycket likviditet i marknaden. Helt plötsligt blir det svårare för säljare att hitta köpare nära ursprungspriset och man måste sänka priset alltmer.

”Då kommer man se en explosion av volatilitet. Det här kommer troligen utlösas av en politisk händelse eller ekonomiskt skeende, men den underliggande orsaken är den minskade likviditeten”, säger Erik Norland.

Så just nu är vi i lugnet före stormen?
”Ja, de kommande tre åren tror jag att vi kommer att vara i början av en ’bull market’ för volatilitet. I takt med att vi rör oss mot det här decenniets slut kommer det bli betydligt mer rörigt på marknaderna.”

Den senaste veckan kan ha bjudit på en försmak om framtiden. Det blev berg- och dalbana på börsen med nedgångar i spåren av oro för den amerikanska presidenten Donald Trump. I takt med att skandalerna haglat tätt har investerare börjat att ifrågasätta huruvida Trump kommer att hinna att genomföra sin expansiva finanspolitik och skattereform. Under samma period har skräckindexet Vix rört sig från den rekordlåga nivån under 10 och stigit med 40 procent, för att sedan falla tillbaka igen.

”Det kommer att komma en oväntad händelse som får volatiliteten att explodera. Den händelsen kommer sedan användas till att förklara volatiliteten men den underliggande orsaken kommer att vara den försämrade likviditeten och centralbankernas åtstramningar av penningpolitiken”, säger Erik Norland.

Tyck till