ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Centern vill spräcka budgeten

  • Per Åsling (C), ordförande i riksdagens skatteutskott, Foto: Hampus Andersson

Centerpartiet har beslutat om en ny strategi för att fälla delar av regeringens budget.
Partiet tänker nu agera för att stoppa nya skattehöjningar och skrota rödgröna reformer. Det kan Di avslöja.

Moderaternas besked att partiet vill gå fram med en gemensam alliansbudget och förhandla med Sverigedemokraterna slog ned som en bomb i mitten av januari.

Nu kommer även C med ett nytt besked som förändrar den politiska spelplanen inför valet nästa år.

Partiledningen har beslutat om en ny strategi, som går ut på att försöka fälla enskilda delar av regeringens höstbudget i riksdagen.

”Det här är ett snabbt och effektivt sätt att plocka bort skadliga skatter”, säger Per Åsling (C), ordförande i riksdagens skatteutskott.

I ett första steg handlar det om att sätta stopp för nya skattehöjningar. Högst upp på dagordningen står förslaget om nya 3:12-regler, som C ser som direkt skadliga för landets småföretag.

De förändringar som regeringen presenterade på onsdagen anses som helt otillräckliga och C kommer att agera för att stoppa förslaget.

”Regeringens nya förslag innebär att tiotusentals småföretagare och jobbskapare i hela landet får miljardbelopp i höjd skatt. Det slår helt fel och därför vill vi stoppa det”, säger Per Åsling.

Även om man först siktar in sig på 3:12-reglerna är C redo att gå betydligt längre. Målet är att ena allianspartierna kring en lista med skattehöjningar som de tillsammans ska fälla i riksdagen.

Som exempel nämner Per Åsling kilometerskatten och den utökade statliga inkomstskatten.

”Vi vill samla alliansen och göra listan tillsammans.”

Steg två i den nya strategin är att skrota rödgröna reformer. Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet drivit igenom en lång rad förslag som allianspartierna är djupt kritiska till.

Listan över stoppade skattehöjningar måste därför matchas med en motsvarande lista över rödgröna satsningar som ska tas bort, anser C.

”Ett exempel är bostadssubventionerna, som kostar mycket och är ineffektiva”, säger Per Åsling.

Regeringen Löfven har åkt på rekordmånga bakslag i riksdagen, men allianspartierna har – än så länge – valt att inte fälla enskilda förslag i budgeten.

Men om C får med sig de övriga allianspartierna försämras utsikterna dramatiskt för de rödgröna att få igenom sin politik.

Enbart de tre skattehöjningar som C pekar ut nu ligger i storleksordningen 7–8 miljarder kronor och om listan över skrotade reformer blir lika stor kommer bärande delar av höstens budget att grusas sönder.

”Det är ny mark vi beträder och det kan bli ganska mycket pengar. Hur mycket återstår att se, men nu vill vi ge regeringen en chans att lyssna på oss”, säger Per Åsling.

När de rödgröna och Sverigedemokraterna i slutet av förra mandatperioden gick ihop och stoppade alliansregeringens sänkning av den statliga inkomstskatten var kritiken skoningslös.

Alliansen anklagade då oppositionen för att bryta mot budgetreglerna och hävdade att budgeten måste ses som en helhet.

Per Åsling hävdar dock att C:s nya manöver är förenlig med regelverket, eftersom det handlar om att lägga en gemensam reservation innan de ekonomiska ramarna har fastslagits av riksdagen (se faktaruta).

”Vi har haft kontakt med en rad experter både här i riksdagen och på andra håll och vi håller oss till ramverket”, säger han.

Moderaternas besked om en gemensam alliansbudget och närmandet till SD har fått hård kritik, inte minst från C.

Men även om man nöjer sig med att fälla delar av regeringens budget behöver alliansen stöd av SD.

Per Åsling hävdar dock att ansvaret vilar på regeringen, som han anser måste förankra sin politik bättre.

Han påpekar att de rödgröna endast har 159 av riksdagens 349 mandat och att det i längden inte håller att lägga fram förslag som har en majoritet emot sig.

När det gäller SD är beskedet att C varken tänker samarbeta eller förhandla med partiet. Man tänker heller inte göra sig beroende av SD.

”Vi darrar inte på manschetten där, vi är under inga omständigheter beredda att sätta oss i en sådan situation”, säger Per Åsling.

Tyck till