ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Carnegie: Läge att vidga Amerika-portföljen

  • Foto: AP

Stirra dig inte blind på USA. Den som vill investera pengar i Nordamerika bör slänga ett öga på Kanada, enligt Carnegie.

Den som investerar i Nordamerika fokuserar ofta på USA. Världens största ekonomi lockar investerare från hela världen, inte minst de som vill ha exponering mot den amerikanska dollarn, men i sin senaste strategirapport pekar Carnegie ut Kanada som en underskattad marknad.

”Vi ser positivt på kanadensiska aktier och anser att dessa ska vara en del av den nordamerikanska portföljen”, skriver Carnegies analytiker.

”Rekyler till följd av oro kring exempelvis Nafta-avtalets omförhandling ska ses som bra köplägen.”

Kanada har ett par tunga år bakom sig. Ekonomin har följt med råvarupriserna nedåt. Men under fjolåret vände det. Tillväxten summerades till 3,5 procent under det tredje kvartalet.

Råvarubolagen väger givetvis tungt på Torontobörsen, där den förväntade vinsttillväxten för det kommande året ligger på 25 procent efter omsvängningen i råvarusektorn.

Faktum är att finanssektorn är snäppet större och motsvarar 41 procent av aktiemarknaden. Fyra av de sex storbankerna klådde förväntningarna i den senaste rapportomgången. För närvarande handlas bankaktierna något över sitt historiska p/e-tal men Carnegie ser förutsättningar för bättre vinster framöver.

Förutom stigande räntor, inte minst i USA som de kanadensiska storbankerna har stor exponering mot, gynnas bankerna också av att ekonomin nu återhämtar sig från den långa lågkonjunkturen.

Att det dessutom ser ljusare ut för oljebolagen har knappast undgått någon. Det bäddar för en stark kanadadollar, som historiskt sett är starkt korrelerad med oljepriset, men enligt Carnegie lär växelkursen inte orsaka några större problem för svenska investerare.

”Precis som Sverige är Kanada en öppen, exportberoende ekonomi och valutan rör sig faktiskt relativt stabilt mot den svenska kronan i ett intervall mellan cirka 6-7 CAD per SEK”, skriver bankens analytiker.

Handelspolitiken är ytterligare ett utmärkande drag enligt Carnegie. På onsdagen röstade Europaparlamentet för handelsavtalet Ceta, som tar bort merparten av handelstullarna mellan Kanada och EU.

Men det kommer motvind från USA. Grannen i söder är Kanadas viktigaste handelspartner och den amerikanska marknaden tar emot 75 procent av Kanadas exportvaror och landet är USA:s största oljeleverantör.

USA:s nye president Donald Trump har lovat att omförhandla handelsavtalet Nafta mellan USA, Kanada och Mexiko. Men i samband med den kanadensiske premiärministern Justin Trudeaus besök i Washington häromveckan gjorde Donald Trump klart att han riktar in sig på att omförhandla villkoren med Mexiko snarare än Kanada.

Förslaget om en gränsskatt som ett sätt att antingen finansiera den föreslagna muren längs USA:s södra gräns eller bolagsskattesänkningar – beroende på vilken amerikansk politiker man frågar – skulle påverka handeln negativt.

Sedan toppmötet i Washington har den kanadensiska regeringen varit mer optimistisk om att skatten inte kommer att bli verklighet enligt den Toronto-baserade tidningen Globe and Mail.

Tyck till