ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bred prisnedgång på bostadsmarknaden

  • Foto: Colourbox/TT

Bostadspriserna sjönk på bred front under juni, enligt nya siffror från Valueguard. För blott andra gången sedan 2012 backade bostadsrättspriserna på tre månaders sikt såväl i de tre största städerna som i Sverige som helhet.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter att tappa farten, enligt den senaste statistiken. Under juni sjönk priserna på bostadsrätter med 0,9 procent medan villapriserna dalade med 0,2 procent. Säsongsjusterat handlar det om prisökningar på 0,7 respektive 0,9 procent.

På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna backat med 1,4 procent. Villapriserna ökade samtidigt med 0,9 procent.

Jämför bolåneräntor ¬– från 1,25% (extern tjänst)

”Vi upplever fortfarande bostadsmarknaden som stark, men lite lugnare. Sommarens låga aktivitet och ett litet utbud gör att färre bostäder säljs”, skriver Erik Olsson, vd på mäklarfirman med samma namn, i en kommentar.

I Stockholm har priserna på både bostadsrätter och villor sjunkit, såväl under juni som på tre månaders sikt. I Göteborg har priserna sjunkit under juni, men under den gångna tremånadersperioden har villapriserna ökat med en knapp procent.

I Malmö är rörelserna minimala under juni. Över de tre senaste månaderna har bostadsrättspriserna minskat med en dryg procent, medan villapriserna har ökat med nästan lika mycket.

”Det är en ganska normal sommarmånad vi ser just nu, med lägre aktivitet och något sjunkande priser. Obalansen mellan utbud och efterfrågan kvarstår”, skriver Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

På bostadsrättssidan har priserna sjunkit i samtliga tre storstäder och i Sverige som helhet under de senaste tre månaderna.

”Sist detta hände var för ett år sedan, efter den nedgång vi såg under försommaren 2016. Innan dess får vi gå tillbaka till 2012 för att finna en tremånadersnedgång samtidigt i alla storstäder och riket”, konstaterar Valueguard.

Men diskussionen om nya amorteringskrav som kopplas till inkomst kan få fler att vilja köpa nytt boende innan de nya reglerna blir verklighet, enligt Claudia Wörmann.

”Den stora skillnaden mellan nu och när nuvarande regler infördes är att människor blivit tillvanda amorteringsreglerna. Närmare införandet kan det bli så att de som ändå tänker flytta gör det innan reglerna börjar gälla, precis som förra gången. Den effekten får vi se efter sommaren.”

https://infogr.am.com/prisutveckling_juni_2017_

Tyck till