ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bostadsbyggandet går mot nya rekordnivåer

  • Foto: TT

Bostadsbyggandet går mot nya rekordnivåer och Stockholm drar ifrån Göteborg och Malmö. Så här ser prognosen ut kommun för kommun i våra tre storstadsregioner.

Lyftkranarna står tätt på många håll i landet och Boverket räknar med att byggandet växlar upp ännu ett hack nästa år.

I den senaste prognosen spås mer än 130.000 påbörjade bostäder i år och nästa år. Så mycket har det inte byggts i Sverige sedan miljonprogrammets dagar.

För i år ligger prognosen på 64.000 påbörjade bostäder och nästa år väntas siffran stiga till 67.000. Det är nära de 71.000 nya bostäder som Boverket anser att det behövs varje år till 2025 för att klara bostadsförsörjningen.
”Det här är definitivt en utveckling som går åt rätt håll”, säger Bengt J Eriksson, analytiker på Boverket.

Boverkets prognos visar att Stockholm växer snabbare än Göteborg och Malmö, både i rena tal och per capita. I Storstockholm påbörjades 8,5 bostäder per 1.000 invånare mellan juni 2015 och juni 2016. I Storgöteborg och Stormalmö uppgick motsvarande siffra till 7,2 respektive 5,5.

Enligt SCB ökade Storstockholms befolkning med drygt 17.000 personer under det första halvåret i år. Under samma period påbörjades nästan 12.000 nya bostäder.
Totalt i år räknar Boverket med knappt 20.000 påbörjade bostäder i Storstockholm och nästan 21.000 nästa år.

”Det är ett antal kommuner utanför Stockholms stad som är de allra starkaste, som driver upp genomsnittet för regionen”, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.
I Storgöteborg räknar Boverket med drygt 6.000 påbörjade bostäder i år och cirka 7.500 nästa år. Precis som i Stockholm byggs betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter. Nästan hälften av alla påbörjade bostäder byggs i Göteborgs stad.

”Det har skett en stor ökning och det finns en kraftsamling i Göteborg för att få i gång bostadsbyggandet”, säger Hans-Åke Palmgren.

Även i Stormalmö väntas byggandet öka nästa år, inte minst till följd av den kraftiga befolkningsökningen. Boverket räknar med 4.700 påbörjade bostäder i år och knappt 5.300 nästa år.

Boverket skriver i en kommentar att inflyttningen från Danmark till Stormalmö har minskat de senaste åren samtidigt som utflyttningen åt andra hållet har ökat. En faktor som kan påverka flyttmönstren är ID-kontrollerna vid Öresundsbron.

”De skulle på sikt kunna utgöra ett problem om de kvarstår”, säger Hans-Åke Palmgren.
Enligt SCB:s senaste prognos väntas befolkningen öka med i snitt drygt 140.000 personer per år under de kommande fem åren.

Boverket konstaterar att efterfrågan på nya bostäder är stor och pekar i rapporten ut bristen på arbetskraft inom byggsektorn som det största hindret för ökat bostadsbyggande.
På sikt kan stigande räntekostnader och en svagare ekonomisk utveckling för hushållen dämpa efterfrågan på nya bostadsrätter. Men det kan i så fall ge utrymme för fler hyresrätter, tror Boverket.

Tyck till