ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Bostadsägare med bundna lån riskerar räntesmäll

  • Foto: Colourbox

De flesta experter ger nu råd om att bolånetagare ska binda räntan. Men för den som vill binda finns det några fallgropar att hålla koll på. Annars kan det bli dyrt den dagen du vill sälja bostaden.

Det är fortsatt gynnsamma förhållanden för den som tar bostadslån. Riksbankens besked i torsdags om att låta reporäntan förbli oförändrad talar för att trenden håller i sig, åtminstone ett tag till.

För den som vill gardera sig mot en höjning är dagens bundna räntor att föredra. Det är de flesta experter eniga om. Det är små skillnader jämfört med rörlig ränta och hos vissa banker till och med en fördel att välja bundet i stället för rörligt. Till exempel ligger Swedbanks rörliga tremånadersränta på 2,05 procent medan treåringen ligger något lägre, 2,04.

Skandiabanken erbjuder sina låntagare 2 procent för rörligt och 2,49  för bundet i fem år. SBAB:s snitt ligger just nu lägst med en rörlig ränta på 1,59 procent och en treårsränta på 1,89.

Men för den som väljer bundet finns några faktorer att ta hänsyn till för att undvika en räntesmäll. En av dem är att planera för hur länge du ska bo.

”Vet man med sig att man ska flytta vidare så kan man av den anledningen ha rörligt.”, säger Claudia Wörmann på SBAB.

Risken finns att du annars tvingas betala din bank en ränteskillnadsersättning för att låsa upp ditt lån i förtid. Det är en slags straffavgift för att du bryter avtalet med banken.

Sedan 1 juli 2014 gäller nya regler om hur bankerna räknar ut ränteskillnadsersättningen. Avgiften får enligt det nya beräkningssättet högst motsvara skillnaden mellan räntan på ditt lån och den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer (jämförelseräntan). På jämförelseräntan görs ett tillägg på 1 procent.

Har du till exempel två miljoner i lån med en ränta på 2 procent fram till 2019 och vill låsa upp lånet nu får du betala nästan 50.000 kronor i ersättning till banken. Skulle du ha bundit lånet fram till 2021 med en ränta på 2,3 procent blir ersättningen 76.800 kronor.

Har du bundit din ränta innan 1 juli 2014 gäller de gamla reglerna, och då blir det ännu dyrare att bryta ditt lån. Vid beräkningen jämförs då räntan på ditt lån med en jämförelseränta. Som jämförelseränta används den aktuella räntan på statsskuldväxlar eller statsobligationer som har en löptid som motsvarar den tid som återstår på din bundna ränta.

Binda eller inte? Claudia Wörmann råder låntagaren att gå till sig själv och fundera över vilken plats man är i livet.

”Är du mellan boenden så är ju rörligt att föredra. Men för den som vill veta på kronan hur mycket man vill betala så kan låst ränta vara ett alternativt. Det är lite av en personlighetsfråga”.

Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida kan du själv räkna ut din erättning om du skulle låsa upp ett bundet lån.

Tyck till