ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Börsen vill göra om regelverk

Nasdaqs nordiska börser överväger att slopa begreppen primär- och sekundärnotering.
Det bekräftar Stockholmsbörsen för Di.

I samband med att Nordea i förra veckan beslutade att flytta sitt huvudkontor till Finland uppstod frågan om storbanken även skulle flytta primärnoteringen av sin aktie från Stockholm till Helsingfors. Men den frågan kan inom kort bli inaktuell.

Stockholmsbörsen bekräftar uppgifter till Di om att Nasdaqs nordiska börser överväger att helt slopa begreppen primär- och sekundärnotering.

”Definitionen av primär- och sekundärnotering har viss betydelse endast under själva noteringsprocessen. Var ett företag har sin primär- respektive sekundärnotering har däremot ingen inverkan på företagets skyldigheter som noterat företag. Mot den bakgrunden har vi på börsen funderingar på att göra förändringar av hur de här begreppen beskrivs och används i våra regelverk”, skriver Erik Granström, pressansvarig på Nasdaq i Stockholm, i ett mejl till Di.

Hur påverkas noteringsprocessen om ni avskaffar dessa definitioner?
”I dag säger regelverket att om ett bolag redan är noterat på en annan marknadsplats, vars reglering är likvärdig med vår egen, så kan en enklare noteringsgranskning tillämpas. När den ordningen beskrivs i regelverket så används begreppen primär- och sekundärnotering, men dessa begrepp tillför egentligen ingenting. Samma ordning skulle kunna tillämpas utan att använda begrepp som kan ge intrycket att noteringar har en inbördes rangordning.”

Tyck till