ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Åtal inget hinder mot utomlandsflytt för Carlström

  • ÅTALAD. Johan Carlström. Foto: TT

Det finns inget som hindrar Fingerprints storägare Johan Carlström att flytta utomlands, även om han står åtalad.

 

På torsdagen kom två flaggningsmeddelanden i Fingerprint Cards som avslöjade att storägaren Johan Carlström flyttat över sitt innehav av onoterade och röststarka A-aktier i

Fingerprint till ett cypriotiskt holdingbolag med namnet Velociraptor. Det cypriotiska bolaget kontrolleras också av Johan Carlström.

Tidigare ägdes aktierna av svenska holdingbolaget Sunfloro som även det kontrolleras av Johan Carlström. Johan Carlström uppger för Nyhetsbyrån Direkt att han förbereder sig för en utlandsflytt ”inom några år”.

Johan Carlström är också misstänkt för insiderbrott och väntar på rättegång.

Får man flytta utomlands om man står åtalad?
”Om man står åtalad är det i sig inte ett förbud mot att resa eller flytta utomlands”, säger kammaråklagare Olof Kronlund vid Ekobrottsmyndigheten och som är ansvarig för åtalet mot Johan Carlström.

Olof Kronlund är noga med att betona att han inte uttalar sig om fallet med Johan Carlström specifikt utan pratar i allmänna termer.

”Men om man gör bedömningen att en person försöker dra sig undan lagföring finns det självklart åtgärder man kan vidta”, säger Olof Kronlund men betonar återigen att han inte vill kommentera Johan Carlström specifikt.

”Juridiken utgår från att den som är åtalad också kommer till rättegången. Finns en välgrundad misstanke om att åtalade personer inte kommer att dyka upp vid rättegången kan åtgärder vidtas.”

Tyck till