ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Anders Hägerstrand: Det är clownvarning

  • Foto: TT

Aktiemarknadsnämndens behandling av minoritetsägarna i Rezidor försämrar förtroendet för den svenska aktiemarknaden. Nämnden har på närmast godtyckliga grunder gynnat en kinesisk koncern med kladdig historik och samtidigt lämnat svenska aktiesparare i en mycket ofördelaktig situation.

Det allvarligaste är att nämnden för lättvindigt har gett HNA en dispens för att inte offentliggöra vad det har betalat för Carlson Hotels 51 procent av aktierna i Rezidor. Det trots att en grundläggande princip i takeover-reglerna är att aktieägare i målbolaget ska behandlas lika.

Aktiemarknadsnämnden borde ha krävt att HNA tydligt hade offentliggjort för hur den värderat Rezidor i samband med köpet av Carlson Hotels från Carlson Hospitality Group. Det hade varit den enda möjligheten att närma sig ett läge där alla aktieägare behandlas lika.

Men Aktiemarknadsnämnden valde att lägga sig platt inför HNA och deras advokater, i stället för att utgå ifrån vad som är rimligt och lämpligt. På grund av det har Rezidors aktieägare ingen aning om hur högt HNA värderade posten på 51 procent av aktierna i Rezidor när de köpte Carlson Hotels.

Risken är överhängande för att det var avsevärt högre än de 34,86 kronor per aktie som Rezidors minoritetsägare nu erbjuds i budpliktsbudet.

Aktiemarknadsnämnden har tagit fasta på att HNA uppger att mindre än 40 procent av köpeskillingen Carlson Hotels är relaterad till Rezidor. Som om det skulle ha någon betydelse när HNA inte har offentliggjort vad de betalat för Carlson Hotels.

Vidare uppger nämnden att den tagit del av relevanta uppgifter och nyckeltal, däribland Rezidors andel av Carlson Hotels resultat när de kommit fram till ge HNA dispens från att offentliggöra vad de betalat för majoriteten av aktierna i Rezidor.

Det väcker för det första frågan vad nämnden har för kompetens att värdera bolag och för det andra vad de uppgifterna och nyckeltalen har för trovärdighet när det med största sannolikhet är HNA:s advokater som försett nämnden med dem.

HNA:s pålitlighet ska bedömas utifrån att bolaget redan är inblandat i infekterade konflikter efter andra förvärv i västvärlden.

För att strö extra salt i såret har Aktiemarknadsnämnden godkänt att HNA kan få upp till nio månader extra tid för att betala för aktierna som de får in från minoriteten i budpliktsbudet, om det tar tid att få myndighetsgodkännanden för att föra ut pengar från Kina.

Återigen misshandlar nämnden minoritetsägarna, som tvingades äga en död aktie under lång tid och dessutom bära risken att kineserna inte får fram någon finansiering. Enligt Aktiemarknadsnämnden är det tydligen okej att lägga bud på noterade bolag utan att ha säkerställt finansieringen.

Aktiemarknadsnämnden undfallenhet mot HNA rimmar illa med likabehandlingsprincipen på svensk aktiemarknad. Hela agerandet ger tyvärr en clownvarning till nämnden. Berörda instanser måste omgående säkerställa att det som nu drabbar minoriteten i Rezidor inte inträffar igen.

För Rezidors minoritetsägare är slaget med största sannolikhet förlorat. Den som inte redan sålt sina aktier gör nog klokast i att sälja på nuvarande nivå över börsen om det finns köpare.

Tyck till