ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Allt krångligare att driva företag

  • Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv. Foto: Oskar Omne

Trots att regeringen utlovat att regelbördan ska minskas för landets företag går utvecklingen åt andra hållet. En tredjedel av cheferna inom näringslivet anser att det blivit krångligare att driva företag i Sverige det senaste året.

När regeringen Löfven tillträdde 2014 lyftes regelbördan för landets företagare fram som en prioriterad fråga och näringsminister Mikael Damberg (S) lovade att arbeta hårt för att minska krånglet.

Men utvecklingen tycks gå i helt motsatt riktning. 32 procent av landets företagsledare upplever att det blivit krångligare att driva företag det senaste året, medan bara 2 procent anser att det blivit enklare.

Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Skop som gjorts på uppdrag av Näringslivets regelnämnd, och där 600 företagsledare deltagit.

”Det är uppenbart att regeringen inte gör vad den utlovat. I stället kommer en strid ström av förslag som innebär att krånglet ökar”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd, som finansieras av de ledande näringslivsorganisationerna i landet.

Andelen som tycker att regelbördan förvärrats är den högsta sedan mätningarna började göras 2009 och backar man ett par år tillbaka i tiden handlar det om en markant förändring.

2011 svarare över 20 procent att det blivit enklare att driva företag, medan färre än 10 procent tyckte att det blivit krångligare.

Enligt Andrea Femrell beror förändringen på att alliansregeringen och framför allt den dåvarande näringsministern Maud Olofsson (som satt till 2011) slog vakt om regelförenklingsarbetet i regering, medan frågan i dag hamnat i skymundan.

”För att man ska se en förbättring måste regelförenklingsarbetet väga tyngre i regeringen och någon måste slåss för det. Annars blir som i dag, med en enorm mängd nya regler som tillkommer och som försämrar villkoren för företagen”, säger han, och nämner de nya 3:12-reglerna som talande exempel.

När företagen ska rangordna vilken typ av regler de upplever som det största tillväxthindret är skattereglerna solklar etta, följt av specifika branschregler och arbetsrätten.

Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, är inte förvånad över resultatet utan ser det som utfallet av en enligt henne företagarfientlig politik.

”Före valet pratade Socialdemokraterna mycket om företagens villkor, och de gjorde också att få oroade sig särskilt mycket för ett maktskifte. Men när man nu går igenom vad de har gjort hittills är det väldigt lite som upplevs som en förbättring”, säger hon.

Att man inom näringslivet misstror regeringens utfästelser är också tydligt i undersökningen, där åtta av tio svarar att de saknar eller har litet förtroende för regeringens arbete med att förbättra regelverken.

Finansminister Magdalena Andersson (S) beklagar utvecklingen, och säger att regeringen ska ta till sig av kritiken.

”Självklart är det bekymmersamt om man upplever att det blivit krångligare att starta och driva företag och det måste vi naturligtvis ta på allvar och titta på”, säger hon.

Tyck till