ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

AF-affär totalsågas

  • MILJARDER PÅ SPEL. Arbetsförmedlingen kritiseras för att acceptera anbud som ligger orimligt lågt i pris i sina upphandlingar. Academedia anklagas för att dumpa priserna i sina anbud.

En av Arbetsförmedlingens upphandlingar värd flera miljarder kronor får hård kritik av branschaktörer.

Och utbildningsjätten Academedia, som är största vinnaren, anklagas för att ha dumpat priserna vilket befaras slå mot kvaliteten och konkurrensen.

”Vi anser att Arbetsförmedlingen har gjort en dålig upphandling och brutit mot en rad principer i lagen om offentlig upphandling, bland annat genom att acceptera leverantörer som inte tillfredsställande kan förklara onormalt låga priser”, säger Margaretha Pettersson, vd för Humanus Utbildning Syd.

Utbildningsföretaget har tagit juridisk strid om miljardupphandlingen och har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten.

”Vi vill i första hand att utvärderingen rättas så att samtliga anbud med orimligt låga anbudspris förkastas. I andra hand att upphandlingen i sin helhet görs om.”

I början av juli meddelade Arbetsförmedlingen att den hade avgjort upphandlingen av så kallade Yrkes- och studieförberedande moduler. Det var en nationell upphandling av skräddarsydda utbildningar som riktar sig till bland annat nyanlända och andra med begränsad utbildningsbakgrund för att de lättare ska kunna gå vidare till andra utbildningar eller yrkeslivet.

Men beslutet där tio olika leverantörer tilldelats kontrakt värda miljardbelopp i 70 olika områden i hela landet är alltså omstritt.

”Utfallet slog ned som en bomb i branschen, där vi liksom många andra har gjort vårt yttersta för att lägga konkurrenskraftiga bud. Upprördheten och kritiken är stor främst mot Arbetsförmedlingen som nu har valt att godta bolag som har dumpat priserna för att vinna marknadsandelar och vars anbud ligger runt halva priset mot vad det enligt seriösa aktörers erfarenhet kostar”, säger chefen för ett annat utbildningsföretag, som dock vill vara anonym för att inte försämra chanserna i kommande upphandlingar.

”Det allvarligaste är att det låga priset kommer att gå ut över kvaliteten. Det kan bli ett allvarligt problem för hela landet. Integrationen av alla tiotusentals nyanlända och många andra som behöver hjälp att komma i jobb är ju en för samhället stor utmaning och en viktig möjlighet.”

Arbetsförmedlingen tillbakavisar kritiken.

”Vi tycker att vi har gjort en bra upphandling. Detta handlar om stora och viktiga uppdrag. Vi har fått in många anbud och är nöjda med tilldelningen. Två av anbudsgivarna har begärt överprövning och det är aldrig roligt. Men det kan vara värt att notera att vi vinner cirka 95 procent av de upphandlingar som överprövas, men nu får vi se hur det blir denna gången”, säger Henrietta Stein, till förordnad generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

”Vi anser att vi noga har analyserat alla anbud och tagit hänsyn till både kvalitet och pris. Vi har också förkastat de anbud som bland annat bedömdes ha orimligt lågt pris.”

Något exakt samlat värde på kontrakten anges inte, bland annat eftersom det hänger på antalet deltagare.

”Men sannolikt handlar det om i storleksordningen 1 miljard kronor per år”, säger Henrietta Stein.

Det betyder i så fall att avtalen, som inklusive möjliga förlängningar kan löpa över fyra år, är värda uppemot 4 miljarder kronor. Den enskilt största vinnaren är Academedia.

Koncernen, som är Sveriges största utbildningsföretag, har tilldelats fler än hälften, 45 av de totalt 70 avtalsområdena.

”Vi är jätteglada. Det är stora kontrakt och innebär att vi får möjligheten att fortsätta bedriva de här utbildningarna som vi vet är mycket framgångsrika för deltagarna och därmed även samhället”, säger Christer Hammar, chef för vuxenutbildningarna hos Academedia.

Men börskoncernen som har över 12 000 anställda är också måltavla för kritik.
”De har tokdumpat priserna, dels för att behålla de här mycket viktiga och stora kontrakten. Genom att medvetet ta förlustaffärer under en lång period kommer de också att kunna slå ut flera konkurrenter. Det är förstås väldigt skadligt för konkurrensen och riskerar att ge hela branschen dåligt rykte”, säger en ledande företrädare för utbildningsföretag till Di och tillägger att bolaget överväger att begära att Konkurrensverket gör en granskning.
Academedia avfärdar anklagelserna.

”De är helt felaktiga. Vi har en stor fördel genom att vi bedriver verksamheten i dag. Vi har lång erfarenhet och räknar med att leverera fortsatt hög kvalitet och ändå ha en god lönsamhet.”

Trots storslam för egen del riktar även Academedia kritik mot Arbetsförmedlingens upphandling.

”Vi är precis som många andra kritiska till den här typen av upphandlingar där priset är det enskilt viktigaste. Vi vill helt se att Arbetsförmedlingen i högre grad borde väga in kvaliteten på utbildningarna framöver”, säger Christer Hammar.

Tyck till