close
Tillbaka

Energi

Uppdaterad 2015-12-22 09:06. Publicerad 2015-06-10 14:21

Klimatutmaning och industriförsörjning

Det finns ingen plan B för vår planet. Många menar att FN:s klimatmöte kan vara sista chansen att rädda världen som vi känner den. En vecka före Paris 2015 samlar Dagens industri de viktigaste beslutsfattarna för att diskutera vägen framåt.

Här på hemmaplan är Energikommissionens arbete i full gång för att bereda väg för en efterlängtad blocköverskridande överenskommelse och balansen mellan klimatutmaningen och industriförsörjningen är i fokus. Vilka förberedelser görs nu bland energibolagen och inom den elintensiva industrin och hur investerar de idag för att möta framtida utmaningar? 

Missa inte möjligheten att ligga steget före - World Energy Outlook, energivärldens viktigaste rapport, presenteras och diskuteras.


Program

08:00 Registrering och kaffe

09:00 Konferensen öppnas
Moderator: Kim Lundin, reporter, Dagens industri

09:10 The energy revolution - challenges and possibilities
The government presents their analysis of the current situation and what they perceive as the biggest challenges and possibilities for Swedish and European energy policy.
Ibrahim Baylan, energiminister

09:30 Energy trends - opportunities and challenges
Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande, BP

09:55 World Energy Outlook 2015 - the official launch in Sweden
The world is moving towards a crucial climate change meeting in Paris in December 2015 - Drawing on the latest data and policy developments , the 2015 edition of the World Energy Outlook presents analytical insights into trends in energy markets and What They Mean for energy security , environmental protection and economic development. 
Paul Simons, Deputy Executive Director, IEA

10:30 Kaffe och nätverksmingel

11:00 Panel discussion and Q&A: One week before Paris 2015
What are the expectations on the upcoming climate meeting? What do the different stakeholders think are the major challenges globally and from a European perspective? 
Paul Simons, Deputy Executive Director, IEA, Magnus Hall, vd, Vattenfall, Jonas Abrahamsson, vd, E.ON Nordic, Anna Lindstedt, klimatambassadör, Annette Berkhahn, Nordic Sustainability lead, Accenture.

11:30  Vattenfall: Utmaningar och vägen framåt
Hur ser vattenfall på utvecklingen i Europa och i Norden? Vilken position kommer Vattenfall ta i framtiden? 
Magnus Hall, vd, Vattenfall

11:50 Eon: Utmaningar och vägen framåt
Jonas Abrahamsson, vd, E.ON Nordic

12:10 Lunch

13:10-13:50 Temaspår, pass 1, välj ett av följande ämnen:

a. Är det dags för ett nytt sätt att leda och organisera?
Det kommunala energibolagets resa från produktionsfokus till samarbetspartner med Tesla

Förutsättningarna i många branscher har på kort tid förändrats på ett sätt som gör att våra invanda sätt att leda och organisera oss fungerar allt sämre. Komplexitet och förändringstakt har ökat och ställer nya krav på flexibilitet och innovationskraft. I det här temaspåret berättar vi om hur vi tror att framtidens organisationer behöver se ut och resan för Skellefteå Kraft, affärsområde Marknad.Christoffer Svanberg, Affärsområdeschef Marknad, Skellefteå Kraft
Magnus Öhman, vd, Karlöf Consulting
Marie Froment, partner, Karlöf Consulting

b.Retail - Unusual for Utilities
Over the past several years, consumers have experienced new levels of service from new types of digital disrupters across many industries. For utilities, this means raising their game. Mark Sherwin, managing director for Accenture Digital in the United Kingdom, offers his thoughts on how utilities can differentiate themselves through outstanding digital customer experiences, and how organisations need to adapt to succeed in the era of new digitally diverse energy consumers.
Mark Sherwin, Managing Director, Accenture

c. 100% förnybart – och ändå i balans?
När kärnkraften fasar ut och det förnybara ökar i mängd, vad betyder detta för effektbalansen? Kan vi bättre förutse produktionen från sol- och vindkraft? Vad krävs av nya transmissionsnät? Kan vi få en ökad efterfrågeflexibilitet och hur utnyttjar vi vattenmagasin och batterier? Vilka är de största utmaningarna kring integrering av oreglerbar förnybar energi i kraftsystem och vilka möjliga lösningar finns?
Erik Dugstad, Head of Market and Policy Development, DNV GL Energy Scandinavia
Bo Normark, senior rådgivare, PowerCircle
Kaj Forsberg, Senior analyst and advisor på Energimarknadsinspektionen

Utmaningar och möjligheter för energiintensiv industri
Nätverket av producenter, konsumenter och distributörer blir allt mer komplext. Vad ser den energiintensiva industrin som sina största utmaningar och vilka samarbetsformer kommer vi att se framöver?
Magnus Hall, koncernchef, Vattenfall

Detta temaspår är öppet enbart för inbjudna deltagare

14:00 Temaspår pass 2 – välj ett av följande ämnen:

d. Vindkraftmarknaden 2015 - Motvind i turbulent marknad
På bara några år har vindkraftproduktionen gått från att vara marginell till att utgöra Sveriges tredje största energikälla. Prisutvecklingen på el och elcertifikat har dock lett till rekordlåg lönsamhet i branschen och några kraftiga prisökningar i närtid är inte att vänta. Vilka effekter får detta på energimarknaden och dess aktörer i ett långsiktigt perspektiv?
Välkomna att delta i PwC:s presentation av studien Vindkraftmarknaden 2015 med efterföljande paneldebatt
Anna Elmfeldt, Director, PwC
Lina Palm, SCA

Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna
Hans Kreisel, Skellefteå Kraft
Charlotte Bergqvist, Trinda Energy

e. eMobility – nästa steg i utvecklingen
Utvecklingen av elfordon går snabbt framåt och kräver mer sofistikerade lösningar för infrastruktur och operatörsrollen. Hur hanteras funktionsbevakning? Betalströmmar? Vilket värde ger investering av infrastruktur för elfordonsladdning?
Anders Johnson, Business Development, Vattenfall

f. Långtidsprognos för elpriset i Norden
Hur påverkar de förtida kärnkraftsnedläggningarna? Kommer bränslepriserna och utsläppsrätterna att återhämta sig och vad händer med elpriserna när fler kablar byggs till kontinenten? Vi presenterar vår senaste långtidsprognos på el.
Mia Bodin, chefsanalytiker, Modity Energy Trading


14:40 Eftermiddagskaffe och nätverksmingel

15:10 Paneldiskussion: Investeringar i energi
De låga energipriserna och politisk osäkerhet gör det svårt för energiföretag att planera och investera för framtida energiförsörjning. Samtidigt söker de institutionella investerarna alternativa investeringar i dagens finansiella miljö med låga räntor och låg tillväxt. Vi har sett några exempel på investeringar av pensionskapital i den nordiska energisektorn - vad är konsekvenserna av detta, och kommer denna trend att fortsätta?
Ingrid Bonde, finansdirektör, Vattenfall.
Roger Johanson, chef för Venture Capital & Infrastructure Investment, Skandia
Johan Göthberg, Partner, Vinge
Johan Sandberg, Country Manager, Sweden, DNV GL – Energy

15:30 Nästa steg för Fortum
Fortum möter det nya energilandskapet med att göra stora förändringar och har till exempel sålt ut elnätet och delar av fjärrvärmeaffären. Vad är planerna för framtiden och vad är aktuell status för den ryska marknaden, den finska kärnkraften och investeringar i solpaneler? Hur kommer Fortum att utvecklas på längre sikt?
Pekka Lundmark, koncernchef, Fortum

15:50 Panel diskussion - Framtiden för kärnkraft - Globalt, i Europa och i Norden
Agneta Rising, vd, World Nuclear Association
Pekka Lundmark, vd, Fortum
Torbjörn Wahlborg, Chef Business Area Generation, Vattenfall

16:10 Utmaningar för den energiintensiva industrin
Tom Erixon, koncernchef Ovako och ordförande i SKGS

16:25 Stamnäten – en uppdatering av rådande läge och investeringsbehov för framtiden
Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska Kraftnät

16:35 Paneldiskussion: Elmarknad i förändring – hur ska säker tillgång och konkurrenskraftiga priser säkras?
Maria Sunér Fleming, ansvarig förenergi och klimat, Svenskt Näringsliv, Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska Kraftnät, Pernilla Winnhed, vd, Svensk energi, Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen

16:55 Ordföranden avslutar konferensen

17:00 Mingel med tilltugg

 

Tid och plats

23 november 2015, kl. 08.30, Sheraton Stockholm Hotel

Visa på karta

 

Kontakta oss gärna!

 

Anmälan och det praktiska

Mattias Zetterholm

Tel: 08-573 651 11

E-post mattias.zetterholm@di.se

 

Innehåll och program

Patrik Jönsson

Tel: 08-573 65 496

E-post: patrik.jonsson@di.se

 

Sponsor och utställarkontakt

Johan Kock

Tel: 08-57 365 365

E-post: johan.kock@di.se

 

@dikonferens

#dienergi

Huvudpartner


World Energy Outlook-partner


Partner

Utställare


Samarbetspartner


Bästa bolåneräntorna
Annons:

Ersättning fakturaköp

Ditt kreditbetyg Ersättningsnivå*
AAA 98,66%
AA 98,33%
A 97,89%
B 97,36%
C 96,85%

*Genomsnitt april 2016

samarbete med fakturino.se

RESEVALUTOR

samarbete med forex
Börskoll
VALUTAKOLL
Valutakollen
SEK/
Börskoll

 Nyhetstips: 08-573 650 50 - dise@di.se | Växeln: 08-573 650 00 | Kundtjänst/prenumerationsärenden: 08-573 651 00 | Dagens industri | 112 60 Stockholm | © di.se | Ansvarig utgivare: Lotta Edling | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se