Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Stefan Löfven vill locka bolag till "100-klubben"

  • FÅR GRÄDDFIL. Företag som ger tillräckligt många praktikplatser till nyanlända ska särbehandlas av Arbetsförmedlingen. Foto: Hanna Wemmenhag

Företag som tar emot 100 nyanlända under en treårsperiod får en gräddfil till Arbetsförmedlingen. Det är en satsning för att nyanlända snabbare ska få jobb som statsminister Stefan Löfven presenterar i dag.
"Vi har redan kontakt med företag som kommer ingå i 100-klubben och jag ser att fler kommer vilja ansluta sig", säger Stefan Löfven.

Över 100.000 personer är just nu inskrivna på asylmottagningar, den högsta nivån hittills. Och Sverige har under den senaste veckan (den 2 oktober till 8 oktober) i snitt tagit emot runt 1.300 asylsökande per dag. Under hela september sökte runt 24.300 personer asyl, att jämföra med 11.700 i augusti. Och regeringen räknar med att det kommer 150.000 asylsökande i år.

Statsminister Stefan Löfven vill nu samla hela Sverige för att förbättra nyanländas etablering i landet. I dag bjuder han därför in kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer och civilsamhället för att bland annat diskutera hur nyanlända snabbare ska integreras i det svenska samhället och hur de snabbare kan börja jobba.

"Vi behöver snabba på etableringen och korta tiden det tar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det finns stora skillnader i sysselsättningen mellan inrikes och utrikes födda i Sverige. Samtidigt står vi inför en stor demografisk utmaning", säger han.

"Sverige har mycket att tjäna på att nyanländas kompetens tillvaratas, inte minst för företag som kan rekrytera till bristyrken", fortsätter han.

För att uppmuntra bolag att anställa presenterar också Stefan Löfven under måndagen en konkret satsning, som går under namnet "100-klubben". De bolag som under en treårsperiod tar emot minst 100 nyanlända får en gräddfil till Arbetsförmedlingen.

"De företag som vill ge minst 100 nyanlända möjlighet att visa vad de går för på arbetsmarknaden får en särskild ingång till Arbetsförmedlingen och tillsammans skräddarsyr man insatser som skapar möjligheter för företagen att ta emot nyanlända."

"För att få tillgång till den här särskilda servicen från Arbetsförmedlingen har vi satt en tidsram på tre år. Det innebär att även mindre företag kan vara aktuella för 100-klubben men vi hoppas givetvis att stora företag har ännu större ambitioner", fortsätter han.

Räknas även praktikplatser till asylsökande in i statistiken? Det är ju något Migrationsverket arbetar med, så att tiden som asylsökande blir så meningsfull som möjlig.
"Allt som kan göras för att påskynda nyanländas etablering uppmuntras. När det gäller 100-klubben är målgruppen de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, det vill säga efter beslut om uppehållstillstånd."

Är det realistiskt att arbetsgivare når upp till 100 nyanlända. De flesta företag Di är i kontakt med når inte upp till den nivån.
"Ja vi har redan kontakt med företag som kommer ingå i 100-klubben. Och jag ser att det kommer att vara fler företag som kommer vilja ansluta sig till klubben."

Arbetsförmedlingen arbetar redan med Ylva Johanssons snabbspår, där nyanlända ska kunna validera sina kunskaper på arbetsplatser. Klarar myndigheten av även detta?
"Ja."