ANNONS:
Till Di.se
Start Bil

Städerna ratar p-platser

  • OMODERNT. Ett underjordiskt garage i storstäderna kostar mellan 250 000 kronor och 500 000 kronor per p-plats att bygga. En internationell trend är att överge parkeringsnormen vid bostadsbyggande. Flera svenska städer, bland annat Stockholm och Göteborg, vill se mer flexibla lösningar.

Parkering är ett gissel i de flesta större städer. Jakten på en ledig plats ökar trängseln och utsläppen. För att inte tala om frustrationen.
På allt fler platser överges parkeringsnormen och det byggs områden med färre p-platser per hushåll samtidigt som priserna höjs för gatuparkeringarna.

Kommunerna äger mycket mark som används till gatuparkering. Ett stort resursslöseri där markvärdet utnyttjas osedvanligt dåligt, enligt forskare.

”Det är en av de stora gåtorna varför vi subventionerar gatuparkering så mycket, men det hänger ihop med politik och tradition”, säger Maria Börjesson, docent och föreståndare för Centrum för transportstudier vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.

I takt med en ökande befolkning som vill bo i städerna ställs frågan om parkering på sin spets. Ska marken användas för att hysa bilar eller för bostäder?

Parkering blir ett politiskt styrmedel för trafiken precis som trängselskatten.

Stockholms stad inledde i fjol en ny plan med avgiftsbelagda gatuparkeringar i fler stadsdelar, p-avgift fler av dygnets timmar och högre priser. Boendeparkering höjdes till 1 100 kronor i månaden. Frågan är om de boende gör sig av med bilen, köper plats i p-hus eller kör längre bort och gratisparkerar.

Internationellt har man kommit långt i Kalifornien med intelligenta parkeringslösningar där priset kan styras av utbud och efterfrågan. Med många lediga platser minskar avgiften och när det börjar bli fullt höjs avgiften.

Bristen på parkeringsplatser i storstäderna skapar söktrafik. Mellan 10 och 40 procent av trafiken i centrum består av bilister som åker runt och letar parkering, enligt olika studier.

Många vill helst hitta en gatuparkering, som hittills varit billigare än parkeringshus. Men priserna är på väg upp och flera kommuner vill minska mängden parkerade bilar. Det gäller även för att få fart på bostadsbyggandet där Sverige behöver 700.000 bostäder fram till 2025.

Med influenser från bilens förlovade land USA på 1950-talet införde svenska kommuner parkeringsnormer med minimital för att ge tillstånd för byggnation av arbetsplatser och flerbostadshus.

Det är ett system som har dömts ut av den amerikanske professorn och parkeringsgurun Donald Shoup.

Eftersom kravet vanligtvis varit minst en p-plats per hushåll har det av utrymmesskäl ofta handlat om nedgrävda parkeringshus, dyra lösningar som anses bromsa byggandet. Det gör även att de utan bil får vara med och dela på kostnaden. Ett underjordiskt garage i storstäderna kostar mellan 250.000 kronor och 500.000 kronor per p-plats att bygga enligt en rapport från Trafikverket.

”Det är betydligt högre än intjäningsförmågan på garagen”, säger Christian Rockberger, vd för Stockholm Parkering som ansvarar för cirka 75.000 parkeringsplatser.

En internationell trend är att överge parkeringsnormen vid bostadsbyggande. Det har bland annat skett i Vancouver, Berlin och Washington och även i flera svenska städer där Stockholm och Göteborg hör till dem som öppnat för mer flexibla lösningar. Med hänsyn till kollektivtrafik och mobilitetslösningar som möjligheter för bilpool, cykelpooler och hemleveranser minskar kraven på stora parkeringar.

I Göteborg är Frihamnen ett område där man planerar för relativt sett få parkeringar för att få ned bilåkandet. Det är ett jätteprojekt där det ska skapas upp till 18.000 nya bostäder samt 20.000 arbetstillfällen till år 2035. I det rödgröna politiska beslutet beskrivs ett normalspann på 0,2–0,5 parkeringsplatser per lägenhet. I hus med många små lägenheter kan det vara ännu lägre.

”Lägre parkeringstal ställer krav på kollektivtrafiken och övrig stadsplanering. Ett sjukhus behöver till exempel ha parkeringar eftersom vi vet att även om man kan tänka sig att åka kollektivt till vardags så tar folk bilen om de ska in och opereras”, säger Johan Nyhus (S), kommunalråd i Göteborg med ansvar för trafik och infrastruktur.

Med självkörande bilar som väntas göra entré på 2020-talet tar parkeringsfrågan en annan vändning. De kan parkera i stans utkant, packas tätt eller användas i en delningstjänst och rulla hela tiden.

”Självkörande bilar bidrar till att lösa parkeringsproblemet, men de kommer fortfarande att ta plats”, konstaterar Maria Börjesson.

Tyck till